Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen

I en undersökning från BDO sticker bygg- och fastighetsbranschen ut när det gäller upplevelsen av hur det är att driva företag i Sverige. Nästan 40 procent av företagen anser att företagsklimatet i Sverige är väldigt dåligt. Elpriser och räntor uppges som stora utmaningar och nu vill branschen se större samarbeten mellan företag, branschorganisationer, banker och myndigheter.

BDO genomförde nyligen en undersökning bland små och medelstora företag i Sverige. I bygg- och fastighetssegmentet ger hela 38,5 procent av företagen det svenska företagsklimatet betyget 1-2 av 10. 64,1 procent av företagen uppger att elpriserna är ett stort problem och räntor, digitalisering och hållbarhetsfrågor är andra utmaningar för branschen. På en öppen fråga om vilken åtgärd man helst önskar sig från den nya regeringen ligger branschen i topp när det gäller skatter. Hela 63,3 procent vill se skattelättnader.
 

Nybyggen har avstannat
Resultatet av undersökningen bekräftades under det årliga branscheventet Business Arena 21-22 september.

– En tuff bild målades upp, med ökande kostnader för bland annat räntor och el. Mycket diskussioner fördes kring om fastighetsägare kan ta höjd för kostnadsökningarna genom justering av hyran, säger Thony Hanell, skattejurist och partner på BDO, som närvarade på eventet.

Branschen har länge jobbat i motvind. För ett år sedan var materialbristen i fokus, men idag är istället elpriser och räntor nya utmaningar.

– Räntorna slår hårt mot de kapitalintensiva och investeringstyngda företagen och kan även påverka byggproduktion och värderingen av fastigheter. Nyproduktionerna har i princip redan avstannat, rapporterar John Larsson, auktoriserad revisor och partner på BDO, från Business Arena.
 

Hållbarhetsfrågor en utmaning
I BDO:s undersökning svarade 35,9 procent att hållbarhetsfrågor är en stor utmaning för branschen.

– Det är mycket regler att förhålla sig till, inte minst EU-taxonomin. Under Business Arena framkom att det finns behov av branschstandarder när det gäller rapportering, för att exempelvis underlätta jämförelsen av utsläpp mellan åren, säger Karolina Lövström, ESG/hållbarhetsexpert på BDO.

Överlag upplever branschen att lagar och regelverk är svårgenomträngliga, i undersökningen uppgav 17,9 procent av företagen att detta är en stor utmaning.

– Momsreglerna nämns som särskilt krångliga. Man ser också en kollision mellan olika myndigheter när det till exempel kommer till detaljplaner och upphandlingar, Detta riskerar att försena byggstarterna, säger Christian Merseburg, auktoriserad skatterådgivare och Tax Director på BDO.
 

Branschsamarbeten
– Branschen står inför en helt ny verklighet som påverkar hela samhället. Det är många stora utmaningar som måste hanteras och därför finns det en önskan om fördjupade samarbeten mellan företag, branschorganisationer, banker och myndigheter, avslutar Thony Hannell.
 


BDO:s experter deltog i många intressanta samtal om företagens utmaningar och möjligheter på bygg- och fastighetsbranschens största mässa Business Arena i september i år.
 

BDO tar tempen på företagsklimatet i Sverige
Nästan hälften av ledarna inom näringslivet anser att förutsättningarna för att bedriva företag i Sverige är bra, men endast 12 procent ger betyget nio eller tio. Den bransch som skattar företagsklimatet högst är hälso-sjukvård. Bygg- och fastighetsbolagen hamnar i botten. Det här är den första mätningen och vi kommer kvartalsvis att följa utvecklingen bland svenska företagsledare. Läs studien i sin helhet här.

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.