Redovisning vid tvistfinansiering

Redovisning av tvister är komplext och innefattar ofta stora delar uppskattningar och bedömningar. Tvistfinanisering kan i vissa fall underlätta själva redovisningen under tiden som processen är pågående.

I Sverige har tvistfinansiering blivit allt vanligare och företag specialiserade på tvistfinansiering har etablerat sig i Sverige.

I den här publikationen går vi igenom hur en tvist ska redovisas beroende på om den är finansierad internt eller av tredje part.

 

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Läs vår policy här

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.