Ny lag om visselblåsning

Den 17:e december i år träder en ny visselblåsarlag i kraft. Lagen innebär att företag blir skyldiga att ha ett system som låter anställda och andra rapportera missförhållanden anonymt. Lagen kommer att gälla för alla företag med fler än 50 anställda men den implementeras i två steg:

 • Från 17 juli 2022 måste företag med minst 250 anställda samt offentliga arbetsgivare med 50-249 anställda ha ett visselblåsarsystem.
 • Från 17 december 2023 måste även alla privata arbetsgivare med 50-249 anställda också ha ett system på plats.

Lagen bygger på ett EU-direktiv. Syftet är att det ska vara säkert och enkelt att påtala missförhållanden i företag och organisationer. BDO har expertis inom visselblåsning och kan hjälpa kunder från start till mål. Vi kan agera som spindeln i nätet och ta hand om hela processen eller stötta kunden med delar av arbetet. Vi kan exempelvis upprätta policy och instruktioner och erbjuder utbildning till medarbetare och chefer. BDO har också erfarenhet av att granska visselblåsarsystem och utreda inkomna ärenden.

BDO:s visselblåsartjänster

 • Helhetslösningar. Vi är med hela vägen och gör alla delar från förslag på system till att ta emot och utreda ärenden.
 • Skräddarsytt stöd. Som kund kan du välja vad du vill göra internt och vad du vill ha vår hjälp med.
 • Upprätta policy och instruktioner
 • Utbildning av personal om policy och rutiner, live eller digitalt
 • Stickprov bland anställda för att säkerställa kännedomen om funktionen
 • Granska att befintliga system och policy uppfyller lagkrav
 • Uppfyllnad (compliance) av lagen och egen policy – att man gör det man säger att man ska göra (internrevision)
 • Utredningar av visselblåsarärenden
 • Extern mottagare av visselblåsarärenden

BDO tipsar: Vad ska du tänka på när du väljer visselblåsarsystem?

Det finns flera system på marknaden och det är viktigt att välja rätt. Var noga med att välja ett som uppfyller kraven i EU-direktivet. Det är höga krav på sekretessen. Ta fram en visselblåsarpolicy samt rutiner och instruktioner för mottagande och hantering. Se till att besvara följande frågor:

 – Vad definieras som ett visselblåsarärende?
 – Vem ska vara mottagare?
 – Hur ofta ska brevlådan tömmas?
 – Säkerställa sekretessen internt (hur sparas informationen, hur länge och var?)
 – Vad ska ni göra för att säkerställa att alla på företaget känner till funktionen?

Dessutom är det bra att ha en plan för vad ni ska göra om inget ärende kommer in. Det kan bero på att det saknas kännedom om systemet eller att anställda inte litar på sekretessen.

Känner du dig osäker på vad som gäller för just ditt bolag och hur taxonomin och kraven på hållbarhetsrapportering påverkar er? Hör av dig på hallabarhetsfragor@bdo.se så hjälper vi dig.
 

ESG och hållbarhetstjänster

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.