Med ett högre syfte som ledstjärna

Har du stannat upp och funderat på vad du egentligen vill göra med din framtid? Kanske drömmer du som är företagare om att ta din produkt till marknaden eller växla upp din verksamhet? Med en vision och en stark vilja att åstadkomma något skapas en stark drivkraft och motivation. Har du med din vision ett tydligt syfte kan du dessutom lättare få med dig andra på din utvecklingsresa.

För ett företag finns det en enorm kraft i ett uttalat syfte som motiverar och förenar alla medarbetare. En gemensam bild av vad företaget står för och vart man vill nå. Forskning visar att företag med ett starkt syfte är mer ambitiösa, lockar och behåller rätt medarbetare, inspirerar till innovation och fattar snabbare beslut. Du som är företagsledare sätter säkert tydliga mål för din verksamhet som följs upp och analyseras. Och de är nog så viktiga. Men är det lika tydligt vad affärsverksamheten står för?

I den högst påtagliga krissituation som världen befinner sig i just nu behöver ledare mer än någonsin visa sin kraft och vilja att fortsätta arbeta för en bättre framtid. För mig som ledare är det viktigt att känna starkt för det syfte som BDO formulerat och det är också viktigt för mig att våra medarbetare gör det.

Det BDO står för som företag, och som förenar alla medarbetare i de 160 länder där vi finns, är formulerat ”People helping people achive their dreams”. Det är grunden för vår verksamhet. Våra kunders drömmar betyder något för oss och vi vill hjälpa företagen att utvecklas och nå framgång. Det gör vi bäst i en kultur som präglas av goda relationer och hög kompetens, med medarbetare som stöttar varandra och samarbetar. Vi vill se en hållbar utveckling för våra kunder, våra medarbetare och i näringslivet och det åtagandet ger oss en tydlig riktning, ett gemensamt engagemang och fokus.

Genom vårt syfte ger vi på BDO våra kunder ett tydligt löfte. Att med personligt engagemang och spetskompetens hjälpa företag att växa och nå framgång. Vårt löfte genomsyrar vår företagskultur som lever genom alla på BDO varje dag. Jag är övertygad om att det hjälper oss att bygga förtroende, tillföra ett högre värde och bidra till en hållbar utveckling.

Hur ser du på din framtid, vad driver dig? Uttala det högt och jag tror att du har alla möjligheter att uppnå dina drömmar och mål.
 

3 tips för dig som vill formulera ett syfte för verksamheten:

  • Utgå från er företagskultur och företagets identitet
  • Definiera vilket löfte ni vill ge till kunder och medarbetare
  • Sätt tydliga affärsmål som ert syfte ska hjälpa er att uppfylla
     

BDO har haft nöjdast kunder i revisionsbranschen sedan 2012.

Här kan du träffa några av våra nöjda kunder

 

För andra året i rad tar BDO plats på listan över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Läs mer om Karriärföretagen

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.