Måste vi hållbarhetsrapportera?

Kraven på att svenska företag ska jobba med hållbarhet skärps. Det kommer inte som en överaskning för framåtblickande ledare. De vet att företag som har ett strategiskt hållbarhetsarbete har lättare att skapa och behålla värde. Hållbarhetsarbetet påverkar kunders val och medarbetares engagemang. Dessutom kan det bli avgörande för att attrahera externa investerare. Samtidigt är det är inte helt lätt att hålla sig uppdaterad på gällande regelverk och veta vad som ska rapporteras. BDO:s Markus Håkansson som leder BDO:s hållbarhetsgrupp reder ut begreppen.
 

Först och främst är det många som undrar: måste vi hållbarhetsrapportera?

 – Det enkla svaret är att det beror på hur stort bolaget är. I årsredovisningslagen står numera att företag som under de senaste två räkenskapsåren möter två av tre storlekskriterier ska upprätta en hållbarhetsrapport. Storlekskriterierna är:

  • Nettoomsättning > 350 miljoner kr
  • Balansomslutning > 175 miljoner kr
  • Antal anställda > 250 st

Särskilda regler gäller för bolag som är noterade på reglerad marknadsplats som ska bedömmas på koncernnivå.

Vad gäller för mindre bolag?

 – Det finns även en kategori av mindre bolag som ska lämna så kallade hållbarhetsupplysningar. Det är det färre som känner till och det är viktigt att vara införstådd med reglerna här. Här gäller kriterierna:

  • Nettoomsättning > 80 miljoner kr
  • Balansomslutning > 40 miljoner
  • Antal anställda > 50 st

Vem på företaget ska äga hållbarhetsfrågan?

– Vem som är ansvarig för hållbarhetsarbetet varierar mellan olika bolag. Ibland är det kommunikationsavdelningen som äger bollen, i andra fall finns en hållbarhetschef och ibland är det ledningsgruppen som jobbar med frågorna. Det spelar egentligen ingen roll så länge arbetet sker strategiskt och att hållbarhetsrapporten beskriver det man faktiskt gör. För att gå från strategi till verklighet behöver alla göra sin del. Från ägare, styrelse, ledning och hela vägen ut i organisationen kan varje medarbetare göra stor skillnad.

Är syftet med hållbarhet bara att kunna marknadsföra sig?

– Nej, så är det inte. Hållbarhetsarbete behöver ske strategiskt och integreras i affärsmodellen. Då finns det substan bakom marknadsföringen. Kommunikation är viktigt för transparensen men när vi kommer in gör vi inte det för att putsa på rapporterna. Vi ger ledare stöd i att göra förflyttningar.

Vad hjälper BDO till med?

– BDO erbjuder bred expertis inom hållbarhet och ESG-tjänster. Vår grupp erbjuder strategitjänster, granskning, rapportering, rådgivning och tjänster inom sustanable finance. Den har kapacitet att hjälpa bolag i alla branscher och storlekar med sitt hållbarhetsarbe. Lagstiftningen, men även intressenterna, ställer olika krav på bolag i olika storlekar och kategorier så gruppen erbjuder skräddarsydd rådgivning. Vi måste måste kunna hjälpa alla våra kunder och möta deras unika förutsättningar, säger Markus.

EU har tagit fram en taxonomi för hållbara investeringar. Vad är innebär den?

– Taxonomin kommer att påverka företagandet i hela EU. Den är ett vikitgt verktyg för att nå EU:s klimatmål och är en del av EU-kommissionens nya Green deal som syftar till att främja gröna investeringar inom unionen, där bank, finans, försäkring och stora bolag av allmänt intresse kommer att påverkas direkt. Men eftersom taxonomin är designad för att reglera hur kapital ska investeras så kommer även de allra minsta bolagen att påverkas. Möjligheten att få en investering för en företagsidé eller ett lån för att förverkliga en affärsplan kommer att påverkas av hur väl entreprenören eller företagsledaren jobbar med att integrera hållbarhet.

Vad händer härnäst?

– Vi ser en trend att bolag förbereder sig genom att jobba strategiskt med sitt hållbarhetsarbete och det förs just nu många intressanta samtal om hur hållbarhet kan bli en integrerad del av affären. Företagen vill mer än att bara följa regelverken; de vill växa och de vill vara säkra på att det finns en lönsam marknad även i framtiden. Då gäller det att värna de resurser som finns på jorden idag, avslutar Markus.

 

Känner du dig osäker på vad som gäller för just ditt bolag och hur taxonomin och kraven på hållbarhetsrapportering påverkar er? Hör av dig på hallabarhetsfragor@bdo.se så hjälper vi dig.
 

ESG och hållbarhetstjänster


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.