Konsten att vara en bra ägare

Den absoluta majoriteten av alla företag i Sverige är ägarledda. Men att både vara ägare och verksam i ett bolag kan ha sina utmaningar. När ska vilken hatt vara på och hur agerar man för att nå bästa resultat?

Många gånger är det en och samma person eller familj som sitter på alla positioner i ett ägarlett företag. Det kan leda till att många beslut fattas på fel nivå och i högre grad på känslomässiga grunder. Det är ineffektivt och undergräver företagskulturen.

Dessutom krävs det mer av en företagsledning idag. Vi rör oss på en globaliserad snabbrörlig marknad med hög konkurrens, ny teknik som för med sig risker och med en viktig hållbarhetsagenda att driva.

En effektiv styrning är a och o. Ägare som lyckas hantera dagens affärsklimat är bättre rustade att hantera denna komplexitet och bidra till företagets framgång. Nu reder vi ut vi ut när en ägare ska vara ägare och hur ägarna sätter upp en effektiv styrningen av sitt bolag.

Allt startar med ett ägardirektiv

Allt startar med att ägarna ska ta fram ett ägardirektiv och se till att det implementeras i verksamheten. Med ett ägardirektiv får du ett starkt instrument som visar styrelsen vad ägarna vill uppnå. En gemensam inriktning med en tydlig målbild mår hela företaget bra av. Det är en framgångsfaktor för att ditt företag ska lyckas.

“En vision ska inspirera, en strategi ska styra och planer utföras. Ett tydligt ägardirektiv skapar en röd tråd i bolagsstyrningen.”

På ägarnivå har också aktieägaravtalet många fördelar. Aktieägaravtalet möjliggör för ägarna att komma överens och undvika konflikter. Avtalet kan också reglera hur många av de stora frågorna i bolaget ska hanteras – hur vinsten ska fördelas, hur bolaget ska värderas och hur styrelsen ska utses.

En kompetent styrelse

Ett aktivt och strukturerat styrelsearbete är a och o för att nå framgång. En kompetent styrelse ska väljas som förstår sitt uppdrag och via ägardirektivet inser hur verksamheten bäst ska organiseras på den här nivån. Om förväntansbilden är klar och målet utstakat har styrelsen möjlighet att fokusera på sitt uppdrag och många onödiga diskussioner kan undvikas.

Styrelsens arbete ska vara framåtblickande och beslutsfattande. Genom ett strukturerat arbetssätt med förberedda möten och en tydlig agenda, med bra underlag och pålästa deltagare så kommer också de bra besluten. Att visa respekt för de beslutsvägar man satt upp i företaget och undvika att någon kör sitt eget race är också viktigt. Det finns en enorm inneboende kraft om man lyckas få alla att dra åt samma håll.

I tider när samhället förändras väldigt snabbt är det viktigt att ta sig tid för omvärldsbevakning. En branschexpert eller en extern part som framtidsorienterat bollplank kan tillföra värde i styrelsearbetet. Styrelsens viktigaste uppgift är att:
  • Värna om bolagets bästa
  • Sätta en strategi så att ägardirektivet införlivas
  • Ta beslut och följa upp dem

Ledningsgrupp med bredd

Vd och ledning har ett viktigt arbete i att prioritera vilka aktiviteter som kommer att bidra till att företaget når sina uppsatta mål. Strategier på längre sikt trattas ned i affärsplaner på kortare sikt med tydliga aktiviteter. För att åstadkomma en förändring eller ett resultat är det viktigt att landa i konkret handling.

I takt med att ett företag växer blir det allt viktig­are med tydliga beslutsvägar. Från att som ägare ha haft alla ”hattar” på sig, börja delegera och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta viktiga beslut i sin vardag. Affärsplanen visar riktningen och fördelar resurser för att kunna genomföra plan­erade aktiviteter istället för att göra saker på uppstuds.
I sin affärsplanering kan det vara en god idé att invol­vera en extern rådgivare eller sin revisor som har bra koll på era siffror, skatt och struktur. Vd och ledningens viktigaste uppgift är att:
  • Leda organisationen operativt – vad ska göras?
  • Ta viktiga beslut och prioritera aktiviteter som verk­ställs effektivt i organisationen

Att äga, styra och leda

Det finns en oerhörd styrka i ett ägardirektiv. En vision ska inspirera, en strategi ska styra och planer utföras. Ett tydligt ägardirektiv skapar en röd tråd i bolagsstyrningen. Med en bra struktur och en god kul­tur så händer det något i företaget. Positiva saker händer utan att de utpekade ledarna gör något. Medar­betare tar initiativ för att de vet vart företaget ska.

Får vi dessa tre viktiga delar att sam­verka – att äga, styra och leda – ett scenario där de olika leden fokuserar på sin uppgift är väldigt kraftfullt. Att utveckla ägarrollen kan vara avgörande för företagets framtid. Har ditt företag att vinna på en bättre styrning, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi hjälper er gärna framåt.
 

Jerndal tipsar – Avsnitt 10

En följetong med viktiga tips för entreprenörer och företagsledare

Proffs på ägarfrågor

Lyssna på poddavsnittet med Agneta Olsson 
som djupdyker i do’s and don’ts med 
ägarledda företag. Lyssna här!
Nyutgivna boken "Ägarguiden" ger dig 12 
framgångsfaktorer på hur ni framgångsrikt 
tar ert ägande från ägarlett till ägarstyrt.