Förändring i Fora rapportering

Vad innebär det för er som har anställda som rapporteras som arbetare hos Fora? Fora ändrar sin rapportering med en stegvis övergång från 2024. Det första steget i förändringen är att det införs rapportering för arbetare månadsvis från och med januari 2024.

Fora förbereder sig för en betydande omställning med övergången till månatlig rapportering från och med 2024. Detta innebär en ny standard för hantering av anställdas löner och pensionsavsättningar. Upptäck hur denna förändring omdefinierar landskapet för arbetsgivaransvar och anställdas pensionsförmåner. Fram till 31 mars har företag på sig att göra följande:

  • Hämta sina tilldelade uppmärkningskoder hos Fora hemsida och lägga in i sitt löneprogram.

  • Säkerhetsställa att man tar ut korrekta filer ur sitt löneprogram för att rapporter in till Fora.

  • Grundprincipen är att kontant utbetalad bruttolön skall rapporteras månatligen. Om den utbetalade lönen en viss månad innehåller lönedelar som är hänförliga till tidigare perioder. Här är syftet att pensionspremien ska baseras på hur lönen tjänades in. Lönen kan dock bara rapporteras som hänförlig till andra månader från och med januari 2024

Fördelarna med förändringen

  • Anställda får pensionspengar överförda till sitt pensionsbolag varje månad med möjlighet till bättre avkastning

  • Som arbetsgivare kan du känna dig trygg med att dina anställda får rätt avsättning till sin pension

  • Som företagare får bättre kontroll över pensions- och försäkringskostnader genom fakturor med den faktiska kostnaden kommer månadsvis och även löneskatten kan bokföras korrekt

Är ni intresserade av att höra mer om BDO:s lönetjänster eller veta mer om Fora rapportering hör av dig till oss.