BDO:s kunder med på digitaliseringståget

– Våra kunder är så glada för att vi att vi lotsar dem i den digitala världen.

Åsa Pedersen, utvecklingsledare och auktoriserad redovisningskonsult på BDO, berättar om de automatiserade lösningar som gör henne allra gladast.

 

1 // Automatisk bankintegration

En fantastisk lösning där kunden skickar en fil direkt från vårt digitala system till banken.  Kunden godkänner och betalningen sker automatiskt. Sedan matchas kund och leverantörsfakturor och transaktionerna bokförs per automatik. Detta ska jämföras med tidigare hantering där kunden gick in på sin internetbank och manuellt fyllde i alla betalningsuppgifter för att därefter betala fakturan. En utskrift med betalningsbekräftelsen fick därefter registreras manuellt i systemet.

 

2 // Elektronisk fakturahantering

Tidigare har vi fått tjata på kunderna för att få in korrekt underlag till bokföringen i rätt tid. Inte roligt vare sig för kund eller konsult. Bokföringen har skett långt efter det att själva transaktionen har ägt rum.

Med elektronisk fakturahantering slipper man all pappershantering. Fakturan skickas direkt in i systemet och den tolkas med rätt uppgifter och bokföringsförslag. Kunden kan lätt attestera i mobilen och även betala i mobilen om så önskas.

Risken för fel, att fakturan betalas för sent eller att pappersfakturor kommer bort, försvinner helt. Det är framtidssäkert och dessutom bidrar man till ett hållbart och papperslöst samhälle.

 

3 // Automatiserad utläggshantering

Vi är många som slitit vårt hår när vi fått in plastkassar med allsköns kvitton att sortera, sätta fast på ett A4-papper, kontera och stansa in. En massiv och ineffektiv arbetsinsats.

Via en app sköter kunden nu allt enkelt och smidigt direkt i mobilen. Hela utläggshanteringen automatiseras, från attest till bokföring. Kunden fotar eller e-postar sina kvitton med appen direkt vid utläggstillfället. Man kan koppla sitt företagskort till tjänsten och alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten och till rätt användare. Kvittot matchas automatiskt med kortfakturan.

Kunden kan ansluta sitt och/eller sina anställdas Kivra-konto till utläggstjänsten. Därefter kan man sedan skicka kvitton som ska redovisas direkt till utläggstjänsten för vidare hantering.

 

4 // Mer flexibilitet

Det öppnar upp för ett mer flexibelt samarbete med våra kunder. Vi kan jobba med olika delar. Kunden vill exempelvis ofta sköta faktureringen själva och resterande del av redovisningen vill de att vi hjälper till med. Detta fungerar utmärkt då faktureringsdelen är en integrerad modul i vårt system och eliminerar dubbelarbete.

 

Behöver ni hjälp med att utveckla era digitala flöden? Tveka inte att ta kontakt med oss på BDO!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.