BDO har de nöjdaste kunderna i landet

Det är rådgivnings- och revisionsbranschen som har de nöjdaste kunderna och närmare bestämt BDO. Varje år sammanställer Svenskt Kvalitetsindex (SKI) vilka företag i olika branscher som har nöjdast kunder. Tidigare i år fick BDO beskedet om att de för elfte året i rad har nöjdaste kunder i sin bransch. När SKI sammanställt hela listan över alla branscher för hela 2023 står BDO i topp även där.

Undersökningen omfattar ca 300 företag i tolv olika branscher. Malin Nilsson, vd på BDO, är otroligt stolt över att BDO har nöjdast kunder, alla bolag i alla branscher i Sverige.

− Det är för oss ett kvitto på att vi är relevanta och att vi har en stark företagskultur. Ett så högt resultat kräver att man ligger högt i alla dimensioner som mäts och det gör vi. Det gäller områden som produktkvalitet, tjänster och kompetens, vilka är basen för en bra leverans. Men det som värderas högst när man är nöjd med det basala är service och image. Det som gör att vi har nöjdast kunder i Sverige är vår proaktivitet och vårt samhällsansvar − helt enkelt vårt genuina engagemang kring kundens affär. Många kunder uppskattar smidigheten i vårt samarbete och att vi är väl insatta i deras utmaningar och på så vis kan hjälpa dem att nå sina specifika behov och mål.

Redan när BDO fick beskedet i maj meddelade SKI att resultatet var så pass högt att det skulle bli svårslaget. Man får gå tillbaka till 2015 för att hitta en högre nivå på kundnöjdhet inom revisionsbranschen. BDO utökade avståndet till konkurrenterna och gick från 2022 års index 77 till hela 83,7 2023.

Omvärldsfaktorer som ekonomisk oro, inflation och allmän osäkerhet har en påverkan på kundupplevelsen. Likaså frågor som påverkar kundernas affär nu och i framtiden, såsom AI och hållbarhet. Kunderna efterfrågar mer kontakt, proaktivitet och mer information. Servicefrågor och tjänsteutbud får en större inverkan på hur nöjda kunderna är än tidigare. SKI menar att kundnöjdhet inte är någon slump utan ett resultat av att en leverantör lever upp till kundernas höga krav och förväntningar år efter år.

− Jag är helt överväldigad! Vi har vetat att vi har nöjdast kunder i branschen över tid, men nu har vi också nöjdast kunder i hela landet, oavsett bransch. Den här nyheten är helt fantastisk och jag är så stolt över alla våra medarbetare på BDO − deras höga kompetens, leverans och professionella bemötande. Det här kommer vi fira, säger Malin Nilsson.
 


Fakta: Svenskt Kvalitetsindex undersökning

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är av svenska revisionsbyråer. Indexet bygger på intervjuer med kunder. Högsta möjliga värde i indexet är 100, det lägsta är 0. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. SKI har gjort mätningen varje år sedan 2007. Årets mätning genomfördes under april och maj 2023 och bygger på intervjuer. De fem områden som styr kundnöjdhet är image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

BDO i toppen när SKI mäter kundnöjdhet


Studien omfattar ca 300 företag inom följande branscher: bank, bemanning, energi, fastighetsmäklare, försäkring, myndigheter, persontransport, redovisningstjänster, revision, spel, tandvård och telekom.

Läs mer om studien på SKI:s hemsida här.