BDO fortsatt högst förtroende i branschen även under detta pandemiår

I årets kundnöjdhetsundersökning för revisionsbranschen är det tydligt att den rådande pandemin ändrat spelplanen, precis som i övriga delar av samhället. Förändrade kundbehov, accelererad digitalisering och ökande krav på service utmanar branschen. Bäst ut i årets mätning kommer BDO.

Idag presenterar Svenskt Kvalitetsindex vilka revisionsbolag som har nöjdast kunder i branschen. BDO har haft nöjdast kunder i revisionsbranschen sedan 2013. Inte minst under detta pandemiår har rådgivarens roll visat sig vara viktig. Kundvård och proaktivitet pekas ut som särskilt viktiga faktorer för att driva kundnöjdhet i årets undersökning.

—  Vi har varit snabba och ställt om till digitala och interaktiva mötesformer där vi haft möjligheten att som bolag höja blicken och lyfta frågor om hur vi håller oss relevanta för våra kunders behov och hur vi kan hjälpa dem att utvecklas genom den här tuffa perioden, säger Malin Nilsson, vd för BDO i Sverige.

Revisionsbranschen har en hög kundnöjdhet jämfört med många andra branscher. Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är med svenska revisionsbyråer. BDO har indexet 74,7, vilket är det högsta värdet i årets mätning. 

— Att vi har nöjdast kunder i branschen är förstås ett resultat av vår starka företagskultur och det gör att vi inte bara hamnar i topp enstaka år utan har ett högt förtroende över tid. Våra medarbetares höga engagemang i kombination med att vi erbjuder relevanta tjänster bygger starka kundrelationer. Det handlar både om kompetensutveckling, men också om arbetssätt. Att digitalisera smart till exempel — att skapa utrymme för mer kvalificerad rådgivning som utvecklar våra kunders verksamheter och att interagera, möta kunden, på nya sätt. Det är helt klart det arbete våra medarbetare gör varje dag i kontakten med våra kunder som har gett oss det här fina beskedet idag, säger Malin Nilsson.

Årets branschsnitt visar dock en viss minskning från förra året med 1,2 enheter till 70,9. 

— För företagare krävs ofta fullt fokus på verksamheten för att driva en framåtriktad affär och samtidigt blir omvärlden allt mer komplex. Det är en utmaning och att ha bra rådgivare omkring sig är en framgångsfaktor. Genom att fortsätta att vara lyhörda och nyfikna på våra kunder ser jag att vi har alla möjligheter att ha ett fortsatt högt förtroende, säger Malin Nilsson.

Sedan ett antal år tillbaka mäter Svenskt Kvalitetsindex hur kunderna upplever byråernas hållbarhetsarbete och hur det påverkar nöjdhet och lojalitet. Det konstateras att hållbarhetsfrågorna är viktiga för branschens kunder. Resultaten varierar stort mellan enskilda bolag och kundsegment, men bäst hållbarhetsindex noteras för BDO och PwC. 

— För oss har det varit viktigt att se på vårt hållbarhetsarbete som en naturlig del av vår övergripande affärsstrategi och integrera det i vår verksamhetsstyrning. Vi har en viktig roll som rådgivnings- och revisionsbyrå i att bidra till ett näringsliv som präglas av hög affärsetik, sund konkurrens och ett inkluderande förhållningssätt. Genom att vara en affärspartner till företag på deras utvecklingsresa på en allt mer digitaliserad marknad bidrar vi till långsiktigt hållbara affärsmodeller, säger Malin Nilsson.

Fakta: Svenskt Kvalitetsindex undersökning

Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är av svenska revisionsbyråer. Indexet bygger på intervjuer med kunder. Högsta möjliga värde i indexet är 100, det lägsta är 0. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. SKI har gjort mätningen varje år sedan 2007. Årets mätning genomfördes under mars och april 2021 och bygger på 1816 intervjuer.

Läs mer om studien på SKI:s hemsida här.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.