• Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning och ekonomisk analys handlar om att använda redovisningen i ett framåtriktat syfte. Vi brinner för proaktiv rådgivning som utvecklar våra kunders verksamheter. 

När vi tar fram resultat- och balansrapporter är det främsta syftet att underlätta för dig att fatta rätt affärsbeslut för framtiden. För bättre styrning och uppföljning är våra konsulter behjälpliga med att upprätta såväl budgetar som likviditetsprognoser. Tillsammans väljer vi ut relevanta nyckeltal som verksamheten kan styras mot. Vi hjälper dig även med att jämföra dessa mot dina konkurrenter och lämnar förbättringsförslag.

Tjänster vi erbjuder inom ekonomistyrning:

  • Resultatbudget
  • Likviditetsprognos
  • Nyckeltalsanalys
  • Målstyrning
  • Konkurrensanalys
  • Affärsplan