• Årsbokslut och årsredovisning

Årsavslut

När räkenskapsåret är slut och alla löpande transaktioner har bokförts är det dags att göra ett årsavslut. Våra kvalificerade rådgivare går igenom räkenskaperna med dig och ser över vad som behövs för att sammanställa året.

Årsbokslut

Vi sammanställer din bokföring för året och planerar tillsammans med dig i god tid innan räkenskapsåret är slut. Resultatet blir en bokslutsakt innehållande specifikation och underlag enligt gällande lagar och rekommendationer. 

Årsredovisning

Årsredovisningen är ett offentligt dokument och ett slutresultat av de beslut och bedömningar som gjorts i bokslutet. Vi hjälper styrelsen i ditt företag i arbetet att upprätta årsredovisningen. Vi kan även upprätta ett protokoll för årsstämman och skickar in handlingarna till Bolagsverket.

Koncernredovisning

BDO har stor erfarenhet av att upprätta moderföretagets koncernredovisning. Den redovisar moderföretaget och dotterföretagens samlade verkliga omsättning, omslutning och resultat. 

Inkomstdeklarationen

Med årsredovisningen som grund är våra skatteexperter behjälpliga med att upprätta bolagets inkomstdeklaration. Är du ägare av ett aktiebolag ska dessutom blanketten K10 bifogas din privata deklaration. Vi vet att det finns många fallgropar kring upprättandet av K10 varför vi gärna hjälper dig.

Preliminär deklaration

När en verksamhet är nystartad eller står inför en förändring som kan komma att påverka det skattemässiga resultatet är det inte ovanligt att man ansöker om en preliminär deklaration. Vi på BDO kan hjälpa till med att ta fram ett beslutsunderlag för att Skatteverket ska kunna beräkna en relevant preliminär F-skatt för din verksamhet. 

Vi hjälper gärna till att upprätta:

  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Koncernredovisning
  • Inkomstdeklaration
  • Preliminär deklaration
     

Kontakta oss

Så kul att du vill komma i kontakt med oss.
Fyll i dina uppgifter nedan och ange gärna vad det gäller så hör vi av oss inom kort.

Telefon:
+
Vad gäller ditt ärende?:

Är du BDO-kund?:

Enter security code:
 Security code