Möt vår vd

Möt vår vd

Vi har under de senaste åren haft en stark tillväxt med många roliga uppdrag och nöjda kunder. Ett tydligt bevis på att vi är relevanta för våra kunder är Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning i kundnöjdhet där BDO 2023 har haft förstaplatsen i över ett decennium.

Det är förstås ett resultat av att vi har många kompetenta och engagerade medarbetare som ser vikten av service och goda relationer. Som rådgivare och revisorer har vi en viktig roll i samhället. Genom att leverera våra tjänster på ett ansvarfullt sätt bidrar vi till ett hållbart näringsliv med ett stabilt affärsklimat. Vi verkar i en förtroendebransch och månar om att vara en sund affärspartner. Med hög kompetens, väl förankrade gemensamma värderingar och affärsetiska riktlinjer bygger vi förtroende och relationer. Relationer handlar om människor och vi ser att vi är uppskattade i vår rådgivning och i det personliga mötet. Vår ambition är att som företag ha en öppen och inkluderande kultur som också smittar av sig på våra kunder.

En annan viktig del är vårt erbjudande och hur vi som bolag hanterar den digitala omställningen och har örat mot rälsen och följer med i trender och är medvetna om vad kunderna efterfrågar. Förändringstakten fortsätter att öka, inte minst som en följd av den pågående digitaliseringen som ritar om många gamla sanningar i branschen. Hur vi på BDO möter det nya klimatet och hjälper våra kunder att hantera den snabba utvecklingen är avgörande för hur relevanta vi förblir för våra kunder.

Vårt fokus framåt ligger därför på hur vi bäst möter kundernas behov även i framtiden. Förutom att erbjuda rätt typ av tjänster vill vi vara den affärspartner som tar våra kunders affär till nästa nivå. Med träffsäkra och värdeskapande råd i kombination med hög personlig service kan vi hjälpa våra kunder att växa och nå framgång. Välkommen till en rolig och spännande framtid med BDO, vi hoppas att du vill vara en av våra nöjda kunder!

Malin Nilsson

/Malin Nilsson, vd

Kontakta oss