Viktiga förändringar inom lön inför 2024: Vad du behöver veta

Viktiga förändringar inom lön inför 2024: Vad du behöver veta

Året närmar sig sitt slut och det är dags att förbereda sig för de kommande förändringarna inom lönehanteringen. Här är några nyckelaspekter som kan vara bra att känna till inför det kommande årsskiftet.
 

1. Nya belopp för 2024

En av de första och mest påtagliga förändringarna är det justerade prisbasbeloppet för 2024, som har höjts till 57 300 kr, en ökning med 4 800 kr jämfört med föregående år. Detta belopp påverkar beräkningen av förmånsvärden för bland annat bilförmån, föräldralön, sjuklön, jobbskattavdrag och grundavdrag. Schablonvärdet för fria måltider, som frukost, lunch och middag, påverkas också. Förmånsvärde för frukost är satt till 60 kr och lunch eller middag till 120 kr under 2024. För de som är berättigade till skattefria traktamenten för heldagar, kommer det nya beloppet att vara 290 kr enligt Skatteverkets regler.

2. Forarapportering 2024

En signifikant förändring som påverkar företag med arbetare är den nya forarapporteringen för 2024. Från och med nästa år kommer rapporteringen att ske månadsvis istället för årsvis. Denna förändring ger medarbetarna ökade möjligheter till avkastning på tjänstepensionen, samtidigt som företagen får fakturor baserade på verkliga kostnader varje månad istället för schablonbelopp som tidigare. För att underlätta övergången kommer slutlig rapportering av årslöner för 2023 att ske senast den 31 januari 2024, och en uppmärkning av medarbetarna bör göras senast den 31 mars.

Rapporteringen av slutliga årslöner för 2023 sker som vanligt senaste den 31 januari 2024, det gäller både tjänstemän och arbetare.

Det ska sedan göras en uppmärkning av samtliga arbetare och senast den 31 mars ska rapporteringen avseende löner för januari och februari göras. E-tjänsterna för uppmärkning och rapportering öppnar i februari. Därefter sker rapporteringen månadsvis för arbetare.

3. Viktig information om Forarapporteringen

Det är viktigt att notera att all viktig information om forarapporteringen och när specifika åtgärder bör vidtas kommer att skickas till den som är registrerad som huvudadministratör hos Fora via e-post. Det är därför klokt att redan nu se över och uppdatera informationen om huvudadministratör för att säkerställa en smidig övergång.

4. Friskvård och utbetalningar

Skatteverket har förtydligat att friskvårdsbidraget ska betalas ut under det kalenderår det avser. Det innebär att senast den 31 december behöver friskvård avseende 2023 betalas ut till de anställda. Kvitton från november och december kan dock betalas ut under 2024, men då påverka friskvårdssaldot för 2024. Vi på BDO tipsar därför arbetsgivare att påminna sina anställda i tid.