Vi vill sticka ut från konventionerna — BDO:s nya varumärkessatsning

Vi vill sticka ut från konventionerna — BDO:s nya varumärkessatsning

Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO tar ny varumärkespositionering med en kommunikativ och visuell paketering av sin nya vision — en ordentlig ambitionshöjning för byrån.

Nu gör BDO sin största varumärkessatsning i Sverige sedan starten 1948, då Sten Erik Feinstein 28 år gammal startade sin revisionsbyrå i mammas kök på Kungsholmen. Det som en gång startade som ett enmansföretag har vuxit betydligt och BDO har befäst sin position som byrån med Sveriges nöjdaste kunder. Med fokus på att skapa ett högt kundvärde har erbjudande utvecklats inom flera expertområden och BDO är idag en komplett affärspartner för företag och dess ägare i de flesta situationer som man kan ställas inför som företagare.

Kunderna som BDO vänder sig främst till är framåtblickande företag som värderar en engagerad affärspartner som kan inspirera och konkret stödja företaget i vått och torrt. BDO:s vd Malin Nilsson lyfter fram att de genom sitt nya koncept vill spegla både det relationsdrivna och kompetenta BDO.

— Vi vill särskilja oss tydligare i branschen genom ett unikt och kreativt koncept där vi visar vår bredd av tjänster, vår spetskompetens och vårt personliga engagemang för kunden. Att bygga förtroende är centralt för oss och vi vill visa att vi är att räkna med, säger hon.


Med över 91 000 anställda över hela världen och 700 i Sverige, med specialistkompetenser inom rådgivning, revision, skatt och redovisning, finns all den kompetens och kraft kunderna behöver och förtjänar för att nå affärsmässiga framgångar. Under hösten lanserade BDO sin nya vision och har arbetat fram ett tydligt kundlöfte:

”Vårt löfte är att med personligt engagemang och spetskompetens hjälpa företag att utvecklas och nå framgång.”

BDO:s nya vision är global och gemensam för alla de ca 160 länder där BDO verkar och går under namnet — It’s time to lead. Marknadschef Mikael Lindström, som kom till BDO i samband med att den nya visionen lanserades i Sverige kommenterar:

— Vi vill vara våra kunders bästa affärspartner för att de ska nå sina drömmar och mål. När våra medarbetare går till jobbet med den ambitionen bygger vi högt förtroende och stärker vårt varumärke. Det arbete vi nu inlett har som mål att tydligare positionera BDO på marknaden. Detta är ett viktigt steg framåt på en ambitiös resa, säger han.