Tips om du går i tankarna på att sälja hela eller delar av ditt företag


Det finns många sätt att öka värdet och minska risken inför en kapitalanskaffning eller försäljning:

 • Vänta inte till sista sekund och var beredd att stanna

  Börja i god tid så att bolagets nyckelpersoner är beredda att stanna under åtminstone en övergångsperiod på ett par år. Det gör det betydligt lättare att hitta finansiering eller nya ägare. Ger lägre risk och därmed möjliggörs en högre värdering.
   
 • Var inte spindeln i nätet med hela affären i huvudet

  Sprid kunskapen och kontaktytorna och dokumentera bolagets viktigaste framgångsfaktorer tex relationen med kunder och leverantörer. Gör affärsplan och framtidsprognoser. Ta fram ett rapportpaket med fokus på de viktigaste nyckeltalen tillsammans med finansiella rapporter.
   
 • Incitamentsprogram

  Fundera på om det finns andra nyckelpersoner inom bolaget som ska inkluderas i ett incitamentsprogram för att säkerställa att de finns kvar.
   
 • Prioritera återkommande kunder så kallad ”secured revenue”

  Se över hur orderboken ser ut. Skulle en ny ägare känna sig trygg med framtida intäkter? Trygga och långsiktiga affärer och relationer man kan påvisa är fördelaktigt. Teckna långa kundavtal som ger möjlighet till trygga intäkter. Fundera kring betalningsmodellen om den är fram- eller baktung och vilka förbättringar som kan göras.
   
 • Ha inte alla ägg i en korg

  Var försiktig med kundberoenden. Om kundrelationen också är beroende av en nyckelperson som ska sluta blir det ännu högre risk för en potentiell ny ägare. Fördelen med att sprida risker gäller också avseende den personliga ekonomin som ägare. Om du säljer av en del av bolaget finns pengar säkrade oavsett vad som händer med bolaget.
   
 • Ha tålamod och uthållighet

  Bemöt den ökade riskaversionen på marknaden med bland annat ovan tips och uthållighet. Förbered dig noggrant tillsammans med din rådgivare och fundera igenom bolagets förbättringspotential.
   
 • Förvärva eller expandera

  Fundera på om det finns expansionsmöjligheter innan en potentiell kapitalanskaffning eller försäljning. Att visa att affärsmodellen är skalbar på nya marknader leder ofta till en högre värdering.
   
 • Hållbarhetsperspektivet

  Vi ser fler och fler tecken på att bolag som arbetar Hållbart eller ESG-fokuserat har lättare att anskaffa kapital såväl lån som eget kapital. Det är viktigt att kunna påvisa hur man arbetar med dessa frågor och vilket klimatavtryck bolaget gör. Att arbeta hållbart kan även ge högre bolagsvärdering i samband med en kapitalanskaffning eller försäljning av ett bolag.
   
 • Värdera bolaget

  Gör en professionell oberoende värdering av bolaget så att du känner dig trygg med timing inför kapitalanskaffning eller försäljning av ett bolag så att du får rätt betalt. Ta reda på vad som är värdedrivande faktorer i verksamheten.
   
 • Anlita en rådgivare tidigt i processen

  BDO Deal Advisory finns för att hjälpa dig att utvärdera köpare och maximera värdet i en potentiell transaktion och säkerställa en så bra och effektiv process som möjligt.
   

Jerndal tipsar i tid och otid – Avsnitt 7

 

 


Vill du veta mer?

Tveka inte att ta kontakt med BDO:s värderingsspecialister så hjälper de dig vidare.