Tips inför årsskiftet

Det är mycket för företagare att tänka på inför årsskiftet. Vad gäller till exempel för löneuttag eller om företaget inte har någon revisor? Och vad gäller om du vill starta nytt företag eller om du som företagare lånat ut pengar till ditt företag?
 

Löneuttag 2021

Förutom att tänka på rätt löneuttag enligt 3:12-reglerna så finns det flera beloppsgränser att tänka på. Gränsen för statlig inkomstskatt på 20 procent går vid 537 200 kr. Har du fyllt 65 år vid inkomstårets ingång går gränsen vid 596 800 kr för statlig inkomstskatt om 20 procent. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.
 

Följande tre beloppsgränser är även bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag:

  • 380 800 kr ger max sjukpenning

  • 476 000 kr ger max föräldrapenning

  • 550 374 kr ger max pensionsavsättning
     

Pension och lön

Regeln säger att du får dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön. Se över ditt löneuttag och möjligheter till att betala in mer premier eller ta ut mer lön före årsskiftet.
 

Ränta

Har du som företagare lånat ut pengar till ditt företag? Här finns det möjlighet att betala ut en marknadsmässig ränta från företaget till dig själv. Tänk på att det ska finnas en revers som styrker lånet och att företaget ska lämna en kontrolluppgift till Skatteverket som talar om utbetald ränta och skatteavdrag om 30 procent.
 

Inventarier

Har du som företagare kalenderår som räkenskapsår och en verksamhet som går med vinst? Då är det fördelaktigt att köpa inventarier eller maskiner före årsskiftet. Inventarier och maskiner av mindre värde får skrivas av direkt. Ett mindre värde innebär ett halvt prisbasbelopp och därmed är gränsen 23 800 kr under 2021. Även med dyrare inventarier och maskiner är det fördelaktigt att investera före årsskiftet då det ger möjligheter till avskrivningar för ett helt år även om man bara ägt investeringen ett par dagar innan årsskiftet.
 

Skattereduktion för inventarieinköp under 2021

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieinköp som sker under 2021. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp av materiella inventarier.

Reduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffats mellan den 1 januari och den 31 december 2021. Det finns även ett krav på innehavstid. För att kunna utnyttja skattereduktionen krävs också att det finns skatt att räkna av skattereduktionen mot.
 

Julbord

Om tillfälle ges är det bra att känna till att julbord för dina anställda är en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Du som företagare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år.

Enligt nya regler om representation, som gäller företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016, har avdraget för måltider slopats, däremot medges skäligt avdrag (högst 60 kr per person, plus moms) för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde. För kringkostnader medges avdrag med högst 180 kronor per person plus moms. Exempel på kringkostnader är hyra och utgifter för underhållning. Vid personalfester får avdrag även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och pensionerade medarbetare.

Är du ensamföretagare och anställd i ditt aktiebolag? Då gäller samma regler och du har möjlighet att ta med anhörig och pensionerade medarbetare på personalfester enligt ovanstående regler.
 

Julgåva till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms.
 

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda upp till 2 000 kronor

Gåvor som du ger till dina anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar. Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året.

Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de möjligheter som finns sedan tidigare att ge skattefria gåvor till anställda, exempelvis julgåvor. Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 500 kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan och ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 2 500 kronor.
 

Minnesgåva

Har du fyllt jämt under 2021 eller vill uppmärksamma en lång och trogen tjänst. Då finns möjligheten att ge dig själv en minnesgåva som uppgår till 15 000 kr inklusive moms. En minnesgåva får endast ges vid ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande.
 

Nytt företag

Funderar du på att starta ett nytt företag? Se då till att starta företaget före årsskiftet. Regeln säger att du som företagare ska äga aktierna vid årets ingång för att få räkna med årets gränsbelopp. Årets gränsbelopp beräknas antingen via förenklingsregeln som under 2021 ger 183 700 kr eller huvudregeln och här gäller lönekravet enligt 3:12-reglerna.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.

BDO:s skattedag 2021 - 9 december

Våra specialister från hela landet presenterar de senaste skattenyheterna som är bra att känna till inför årsskiftet och framåt. Läs mer och anmäl dig redan idag!

ANMÄL DIG HÄR


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.