Sverige i botten för kvinnors företagande inom EU

Rådgivnings- och revisionsbyrån BDO ser en stor potential i att få fler kvinnor att starta och driva företag. Sverige som i många avseenden har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete ligger i botten när det kommer till kvinnor som startar bolag inom EU. Var tredje företag i Sverige startas idag av en kvinna. I den nysläppta rapporten ”Kvinnors företagande i Sverige och i EU” från det tvärpolitiska initiativet WomEngage, där BDO ingår, visar att jämställdheten i näringslivet haltar och att stegen mot en förbättring är generande små. 

-    Med ett jämställt och inkluderande företagsklimat får vi svenskt näringsliv att blomstra. Ett rikt entreprenörskap gynnar svensk ekonomi. Genom mer fördomsfria förväntningar på män och kvinnor tillsammans med tydliga regler och skyddsnät ser jag att incitamenten för att driva företag ökar, säger BDO:s vd Malin Nilsson.

Om vi tittar på andelen nystartade företag av kvinnor så ligger Sverige på samma låga nivå som år 2013, nämligen 27 procent vilket kan jämföras med snittet inom EU som är 32 procent. I Sverige finns ca 490 000 företagare. Det är nästan en halv miljon svenskar som valt att satsa på sin affärsidé, starta ett bolag och kanske till och med anställa någon eller några ytterligare personer. 

-    Jag tror att vi missar en hel del samhällsnyttiga uppslag genom att inte fånga upp kvinnors företagsidéer.VI kan inte gömma oss bakom orsaker som att färre kvinnor söker kapital. Vi behöver bli bättre på att uppmuntra och söka upp de kvinnor som har affärsidéer, säger Malin Nilsson.

Tidigare riksdagsledamot Ulrika Karlsson som är projektledare för WomEngage kräver åtgärder nu.

-    Det är anmärkningsvärt att näringslivet missat sambandet mellan jämlikhet och affärsnytta. Det talas ofta om vikten av mångfald och att jämlikhet och kreativitet skapar lönsamma bolag. Men det syns inte i praktiken. 19 procent av styrelseledamöterna i svenska bolag är kvinnor och bara 1 procent av riskkapitalet går till bolag grundade av kvinnor. 

I rapporten ingår även intervjuer av ledande personer från WomEngage-partners: Almi Företagspartner, Sparbankernas Riksförbund och BDO, samt fyra entreprenörer som ger sin syn på kvinnors företagande. 
 

Hämta rapporten från: https://www.womengage.nu/aktuellt
Se ett studiosamtal om rapporten


Vilka tre konkreta åtgärder tror du har störst effekt för att öka kvinnors företagande?

Malin Nilsson, vd på BDO i Sverige:
  • Tydliga regelverk och trygghetssystem
  • Fler förebilder och mindre förutfattade förväntningar – lyft kvinnors företagande och visa på goda exempel
  • Aktivt söka kvinnor till roller och affärsidéer att investera i

Om WomEngage

WomEngage startades 2016 som ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag. 

​För frågor kontakta Ulrika Karlsson, projektledare WomEngage, 070-827 28 28

LÄS MER OM WOMENGAGE HÄR

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.