Styrelseansvar: Allt du behöver veta innan du tackar ja till ett uppdrag

Styrelseansvar: Allt du behöver veta innan du tackar ja till ett uppdrag

Styrelseuppdrag innebär ett stort förtroende och ansvar. Som styrelseledamot du är ytterst ansvarig för allt. Ett framgångsrikt styrelsearbete bidrar till bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna. Här har vi samlat viktig information som kan vara bra att känna till innan du tackar ja till ett styrelseuppdrag.

Uppdraget som styrelseledamot är omfattande, ju större företag desto större ansvar. Uppdraget som styrelseledamot i det egna enmansföretaget kräver mindre än uppdraget som styrelseledamot där andras pengar och intressen förvaltas.

Styrelseansvaret går aldrig att delegera bort. Även när du anlitar någon för att till exempel sköta skatterapportering så är du som styrelseledamot ansvarig för att arbetet utförs och blir korrekt.

Som styrelseledamot kan man ibland behöva fatta obekväma beslut. Det ingår i uppdraget när det görs för verksamhetens bästa.

 

Ensam styrelseledamot i det egna företaget

Om du är ensam styrelseledamot i det egna företaget är det viktigaste att du ser till att alla lagar och regler som finns inom din verksamhet och generellt för företag följs. Det handlar om;

 • Bokföringsregler och regler för årsredovisning.
 • Skatteregler för moms, vad som är avdragsgillt och att lämna in rätt uppgifter till Skatteverket.
 • Arbetsrättslagar om du har anställda.
 • Miljölagstiftning om verksamheten bedriver tillståndspliktig verksamhet.
 • Andra specifika regler för just din bransch, till exempel regler om kassaregister, personalliggare, serveringstillstånd.

Själva verksamheten brukar den som har eget företag oftast vara duktig på, men även det ingår i ansvaret som styrelseledamot.

 

Styrelseledamot med förvaltning av någon annans pengar och verksamhet

Sitter du i styrelsen för ett företag med flera ägare, idrottsförening, bostadsrättsförening eller någon annan organisation som innebär att du ansvarar för någon annans pengar och verksamhet så tillkommer fler saker att tänka på. Förutom att följa lagar och regler så är det även viktigt att tänka på följande ansvarsområden:

 • Planera verksamheten långsiktigt framåt, både ekonomiskt och vad som ska göras.
 • Följa upp andras arbete och se till att hela organisationen arbetar mot de mål som satts och den verksamhet som beslutats, enligt de ekonomiska ramar som ägare eller medlemmar bestämt.
 • Informera medlemmar, aktieägare, anställda, kunder och media om vad som händer i verksamheten.

 

Bra att tänka på

 • Om du inte delar övriga styrelseledamöters uppfattning och beslut – se till att reservera dig skriftligt i styrelseprotokollet för att undgå ansvar för beslut som du är emot.
 • Visa respekt och omtanke för dina kollegor i styrelsen – då fungerar styrelsearbetet bättre.
 • Ha stort fokus på bra, omfattande och transparent kommunikation till ägare, medlemmar, kunder, anställda och andra intressenter.
 • Överväg om styrelseansvarsförsäkring ska tecknas om det är möjligt.

Och glöm inte att samtliga styrelseledamöter är ansvariga för det som händer och för det som inte hände men borde ha hänt. Styrelsen är ansvarig för att se till att verksamheten bedrivs långsiktigt med ägares och medlemmars bästa för ögonen.