Snart sker förändringar som gör att det blir dyrare med förmånsbil

Under 2021 sker förändringar avseende bilförmånsvärden. Mångas bilförmånsvärden kommer att bli högre. Miljöbilsregeln upphör, reglerna för bonus-malus-systemet justeras och beräkningsmodellen för bilförmånsvärdet ändras till viss del. Vi ger dig bakgrunden och listar utfallet på förändringarna.

En skattepliktig bilförmån uppkommer när en person mer än 10 gånger per år använder sin arbetsgivares bil för privat bruk. Bilförmånen är en schablonbeskattad förmån som påverkas av olika faktorer:

  • Bilens nybilspris
  • Extrautrustning som inte ingår i nybilspris
  • Om bilen är en miljöbil
  • Om den anställde kör mer än 3 000 mil i tjänsten
  • Fordonskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare och som tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare)


Under 2021 ändras flera regler som berör beräkningen av förmånsvärden. En del regler justeras för att förmånsvärdet ska vara mer jämförbart med kostnaden att äga motsvarande bil privat.

Från och med den 1 januari 2021 upphör de tillfälliga extra nedsättningarna av förmånsvärdet för el-, laddhybrid- och gasbilar. Samma regler om nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar gäller då för alla bilar.

Ändringar i schablonberäkning av förmånsvärdet

De nya reglerna ska användas för bilar som blir fordonsskattepliktiga från och med den 1 juli 2021. Registrerade bilar till och med den 30 juni 2021 påverkas alltså inte.

Bilförmånsvärdet enligt de nya reglerna innebär att två delbelopp i schablonberäkningen ändras och beräknas på följande sätt:

  • Prisbasbeloppsdelen: 29 procent av ett prisbelopp
  • Räntedelen: Bilens nybilspris multiplicerat med 70 procent av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet
  • Prisdelen: 13 procent av nybilspriset
  • Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen

Idag finns ytterligare en prisdel som brukar kallas för lyxbilstillägg. Denna del tas bort från och med 1 juli 2021. 

Det som framförallt påverkar en höjning av förmånsvärdet enligt det nya systemet är prisdelen som höjs från dagens nio procent av nybilspriset till 13 procent vilket kommer att påverka förmånsvärdet och skattekostnaden för föraren.

Slopad extra nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar från och med 1 januari 2021

Miljöbilar har oftast ett högre nybilspris än en jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet kan då sättas ner till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen utan miljöteknik. 
Nedsättningen av förmånsvärdet sker i två steg för elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet samt för gasbilar (inte gasol). Initialt sätts förmånsvärdet ner till jämförbar bil utan miljöteknik. Den regeln blir kvar, steg 1.
Därefter sätts miljöbilens förmånsvärde ner med 40 procent, men högst 10 000 kronor, steg 2. Reglerna om 40 procents nedsättning gäller till och med inkomstår 2020. Detta betyder att förmånsvärdet blir högre för bilen från och med ingången av 2021 för både förmånstagaren och arbetsgivaren.

Bonus/malus - nya nivåer 1 april 2021

Systemet om bonus-malus infördes den 1 juli 2018. Kort sagt innebär det att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt, malus. Systemet berör enbart bensin- och dieseldrivna lätta fordon (personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar). Bonusdelen för nollutsläppbilar höjs med 10 000 kr till 70 000 kr, medan de flesta laddhybrider får sänkt bonus med 8 000 till 10 000 kr.

Återbetalning av erhållen bonus

Regeringen vill hindra att klimatbonusbilar säljs vidare utanför landets gränser och riskera att skattemedel går åt till att finansiera våra grannländers omställning till en mer miljövänlig fordonsflotta. Därför vill man att den som fått bonus för en sådan bil ska bli återbetalningsskyldig om bilen exporteras inom fem år från köpetillfället. 


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s skatterådgivare.
 

 

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.