Simon och Erik gör internship på BDO


Under oktober månad startade BDO internship för revisorer på BDO:s kontor i Stockholm och Malmö. Simon är intern i Malmö och han lockades framför allt av att komplettera teorin i skolan med praktiska erfarenheter.

– Det vi lär oss i skolan är så abstrakt. Med denna möjlighet får jag chans att testa på det studierna lärt mig för att se hur yrket fungerar i praktiken, säger han.

Erik, också han intern i Malmö, har fått en ökad förståelse för revisionsyrket liksom BDO:s övriga affärsområden.

–  Det vi gör är så mycket mer än bara revision. Som revisor på BDO samarbetar man tätt med andra affärsområden, som skatt och redovisning, vilket känns kul och spännande att lära sig mer om. Alla är så duktiga på sina expertområden och det är när vi samarbetar vi kan ge kunderna allra bästa värdet, säger han.
 

Internship kan vara vägen till anställning

Förutom att man som intern får lära sig mer om yrket och BDO som arbetsgivare så kan det också leda till anställning. En av dem som började sin bana som intern hos BDO i Stockholm är Saga Olsson. Hon deltog under 2018 och började efter det arbeta extra timmar parallellt med sina studier. När hon tog sin examen fick hon direkt anställning på BDO och sedan en tid tillbaka är hon även auktoriserad revisor.

Idag är Saga en av de som driver och utvecklar BDO:s program för internship i Stockholm inom just revision. Hon känner sig otroligt glad över att BDO Internship är igång och ser fram emot att lära känna alla nyfikna studenter.

– Ett internship är en otroligt bra inkörsport till revision och ger en grundförståelse på ett sätt som skolan inte kan ge. Det känns fint att vara med och driva BDO:s internship och ge möjlighet att sprida kunskap om yrket, säger hon.