Sex nya partners på BDO


— För byråns fortsatta tillväxt är det viktigt att partnergruppen speglar verksamhetens bredd och att den innefattar människor med olika bakgrund och erfarenhet.  

Det säger Pether Römbo som är ordförande i Delägarberedningen på BDO. I över ett decennium har BDO:s kunder varit nöjdast i branschen. För att behålla kundernas förtroende även i framtiden är företagskulturen och kundfokuset avgörande. 

— Vi fortsätter att växa och jag är glad att kunna presentera våra nya partners som kommer att bidra till att stärka vår företagskultur och att utveckla kvaliteten i våra uppdrag, säger han. 

Sedan fjolårets inval har ytterligare två nya partners tillkommit. Det är Louise Dahlström och Teddie Leidhem. Louise är auktoriserad redovisningskonsult och en uppskattad gruppchef baserad i Malmö. 
Teddy är auktoriserad revisor och arbetar på BDO:s kontor i Helsingborg. De är båda viktiga för tillväxten i region syd.Övre raden fr vänster: Robert Björklund auktoriserad revisor i Jönköping och Kalmar, Hanna Sewén och Malin Gustavsson båda auktoriserade revisorer i Stockholm.

Undre raden fr vänster: Anja Granbom senior redovisningskonsult i Stockholm, Louise Hagberg skattejurist i Helsingborg och Anna Törnblom auktoriserad revisor i Stockholm.