Redovisning av ny skatt på överintäkter från el

En ny skatt på vissa elproducenters överintäkter införs från 1 mars till 30 juni 2023. De flesta företag som är elproducenter och som framställer elen i Sverige ska betala skatten. De berörda företagen behöver så snart som möjligt registrera sig hos Skatteverket. Man ska deklarera för överintäkter från el varje månad under perioden.

 

För företag med brutna räkenskapsår som avslutas 31 mars 2023 och senare och för företag som upprättar delårsrapport per 31 mars, uppkommer frågan hur denna skatt ska presenteras i de finansiella rapporterna. 

Eftersom skatten baseras på den fastställda ”överintäkten” och inte beräknas utifrån skattepliktigt resultat, uppfyller den inte definitionen av en inkomstskatt. Vi gör bedömningen att den i stället ska redovisas som en rörelsekostnad eftersom den utgör en kostnad som företagen har för att kunna sälja producerad el. I en funktionsindelad resultaträkning bedöms skatten på överintäkten redovisas i posten kostnad såld vara, medan den i en kostnadslagsindelad resultaträkning normalfallet redovisas som övrig extern kostnad. En annan möjlig post är råvaror och förnödenheter, men det beror på hur bolaget använder den posten i sin resultaträkning.

På Skatteverkets hemsida finns vägledning om vilka producenter som är berörda, hur överintäkterna beräknas, när företaget ska betala skatt på överintäkterna och vilka undantag finns samt hur man gör för att registrera företaget för den här skatten. Se länk nedan.

Ny skatt på överintäkter från el från 1 mars | Skatteverket

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.