Ökad efterfrågan på BDO:s finansiella rådgivare under 2021

Under fjolåret agerade BDO globalt finansiella rådgivare i 2 020 företagstransaktioner till ett totalt värde av 128,6 miljarder USD. Det är en signifikant ökning med ca 30 procent jämfört med året innan. Enligt analysföretaget Mergermarket har även BDO Corporate Finance varit den näst mest anlitade leverantören av due diligence-tjänster under förra året.

Av de transaktioner som genomfördes 2021 har 36 procent involverat Private Equity-bolag (riskkapitalbolag) medan 26 procent av transaktionerna involverat flera BDO-länder så kallade cross border-transaktioner. Det är högre andelar än 2020 då fördelningen var 32 procent respektive 23 procent. De tre mest aktiva sektorerna var Healtcare, TMT samt Financial Services.

Majoriteten av uppdragen har varit så kallade due dilicence-uppdrag, där BDO går in och hjälper kunden med finansiell och skattemässig genomlysning och besiktning av målföretaget. En due diligence hjälper kunden att vara väl förbered och ta informerade beslut genom att eventuella problemområden men även potentiella uppsidor identifieras och hanteras i ett tidigt skede av förvärvsprocessen.

Claes Nordebäck som är senior transaktionsrådgivare i Sverige ser en ökad efterfrågan på de tjänster som BDO Corporate Finance (M&A, Transaction Services och Värdering) erbjuder både till köpare och säljare. Särskilt har intresset varit högt för buy- and build-strategier, där köpare bygger en företagsgrupp av mindre bolag i en specifik nisch för att konsolidera marknaden och samtidigt skapa högre värde för samtliga ägare.

– Att efterfrågan på våra tjänster är så hög just nu tror jag beror på en historiskt stark marknad i kombination med att vi är en värdeskapande affärspartner med ett brett tjänsteerbjudande inom Corporate Finance. Vi har dessutom ett starkt internationellt nätverk med många projekt över landsgränserna, vilket stärker vår internationella konkurrenskraft.

Globalt finns BDO Corporate Finance representerat i 120 länder med ca 2 500 experter som levererat högkvalitativa tjänster som omfattar förvärvsrådgivning och försäljningsrådgivning (M&A), finansiell och skattemässig genomlysning (Due Diligence), värderingstjänster, kapitalanskaffninar samt rådgivning vid börsintroduktioner (IPO) med mera.

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.