Nya momslagen blir verklighet i sommar – vad innebär den?

En ny mervärdesskattelag (NML) träder i kraft den 1 juli 2023. BDO reder ut vad den innebär och hur den kan påverka er momshantering och styrdokument.
 

Den nuvarande mervärdesskattelagen (ML) är svåröverskådlig. Förändringar i lagstiftningen har gjort den komplex, svår att förstå och tillämpa. NML är en modernisering av nuvarande lagstiftning för att göra den mer lättförståelig och lätthanterlig. Den nya momslagen har anpassats till EU:s momsdirektiv i struktur och systematik vilket innebär att den har 24 kapitel med rubriker och underrubriker som i huvudsak överensstämmer med momsdirektivets avdelningar och kapitel. Dessutom har språket i lagen moderniserats och anpassats till direktivet.

Ytterligare en förändring är att NML även ska inkludera Lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, samt vissa bestämmelser i Lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import.

Syftet med NML är inte att introducera nya regler utan snarare en anpassning till momsdirektivet, men vissa materiella förändringar har dock införts. Till exempel förtydligas att ingående moms inte bara ska begränsas för kostnader i blandad momspliktig/momsfri verksamhet, utan även på kostnader i momspliktig/icke-ekonomisk verksamhet. Faktureringskravet vid betalning i förskott eller a conto för undantagen försäljning av varor till annat EU-land tas bort och anpassas till EU-rätten. Dessutom omklassificeras flera transaktioner till "omsatt inom landet men undantagen moms" i stället för "omsatt utomlands". Grupper av föreningar får ökade möjligheter att tillhandahålla tjänster utan moms.

En ny, mer strukturerad och överskådlig momslag har varit efterfrågad sedan länge. Genom att den är anpassad till EU-rätten kommer den på lång sikt gynna företagen, även om det på kort sikt kan innebära ökade kostnader för administrativa förändringar och systemuppdateringar. Tyvärr brister lagen på vissa områden, exempelvis inom fastighetssektorn där de svenska jämkningsreglerna har underkänts av EU-domstolen, men ändå inte justerats i NML. Vi vet också av erfarenhet att språkliga justeringar förväntas påverka tolkningen av lagen, vilket kan ge upphov till frågor för företagen framöver.
 

Jerndal tipsar i tid och otid – Avsnitt 5 


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om reglerna och hur du kan anpassa din verksamhet för att leva upp till den nya momslagen, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.