Nya krav på företags hållbarhetsrapportering – UN Global Compact

Global Compact, FN:s hållbara företagsnätverk, ställer nu nya krav på medlemmarnas rapportering. Syftet är att ge tydligare vägledning, skapa ett större värde till medlemmarna och öka jämförbarheten. Uppfylls inte kraven kan företaget strykas från nätverket.
 

Från och med i år kräver UN Global Compact att medlemmarna årligen:

Lämnar in ett elektroniskt uttalande från vd som uttrycker fortsatt stöd till UN Global Compact-initiativet.

Fyller i ett omfattande frågeformulär om hur bolaget bidragit till att nå de globala målen. Frågeformuläret har fem övergripande områden: styrning, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Den nya strukturen är utformad för att tillföra värde till medlemmarna på flera sätt:

  • Förbättra trovärdigheten i hållbarhetsarbetet genom att visa det faktiska engagemanget för de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt de Globala målen.
  • Mäta och berätta om framstegen med de Tio Principerna för olika intressenter på ett konsekvent sätt.
  • Utveckla expertisen och kunskapen för att kunna göra framsteg genom att identifiera förbättringsmöjligheter, få tillgång till vägledning och sätta hållbarhetsmål.
  • Jämföra framsteg med andra.

I förhållande till det nya sättet att rapportera framsteg har en policy tagits fram. I policyn framgår bland annat vad som händer om medlemmar inte uppfyller kraven. I det fall som ett uttalande från vd och information som anger hur företaget ska uppnå de globala målen saknas i slutet av inlämningsperioden (30 juni varje år) kommer medlemmen betecknas som ”non-communicating" på UN Global Compacts webbplats. Om medlemmen fortfarande inte har lämnat in båda delarna inom sex månader (31 december) blir medlemmen avlistad från UN Global Compact.


Vad innebär Global Compact?

FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact bildades under World Economic Forum i Davos 1999 på uppmaning av dåvarande FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Syftet var att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption riktade till företag.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.