Nya jobb och företag skapar framtidstro

Nya jobb och företag skapar framtidstro

Sedan 2016 har vi arbetat tillsammans med Hand in Hand för att bekämpa fattigdom genom företagande och utbildning. Nu avslutar vi vårt andra byprojekt som öppnat dörrar och förbättrat livsvillkoren i den lilla byn Poraiyur i sydöstra Indien.

En av de mjölkproducenter vi har fått följa i vårt byprojekt är Valli, 35 år. Familjen hade svårt att leva på mannens säsongsarbete och en ko. Med Vallis utveckling och inkomst har de fått en bättre levnadssituation och har råd att betala barnens skolavgift. Valli drömmer om att starta en egen gård med många mjölkkor som producerar och levererar mjölk i större skala. Nu har hon kommit ett steg närmare sin dröm.

− Vi drivs av att hjälpa människor och företag att utvecklas och nå sina målsättningar. Därför känns vårt partnerskap med Hand in Hand så givande på många plan. Vi känner en oerhörd stolthet över att se hur vi genom våra kompetenta medarbetare gör skillnad för våra kunder i vardagen liksom med detta byprojekt för invånarna i Poraiyur, säger BDO:s vd Malin Nilsson.

Ett byprojekt inleds med att identifiera en lämplig by som är mottaglig för utveckling och förändring. Alla de insatser som görs utgår sedan från byns utmaningar. Poraiyur ligger i delstaten Tamil Nadu och har ca 1 700 invånare. Hand in Hands metod hjälp till självhjälp inriktar sig mot kvinnor. Erfarenheten visar att de små företagen, drivna av kvinnor, är de som mest förändrar tillvaron för familjen. Även med små inkomster ökar chansen att barnen får bättre mat och får gå i skolan. Det ger bättre hälsa och minskad sårbarhet.

Vid starten var 30 procent av byns kvinnor läs- och skrivkunniga. Många av dem saknade egenmakt, arbete och inkomst. Man såg också en stor brist på kunskap om sanitet och hälsa liksom att byn saknade medicinska faciliteter.

202 nya jobb

Under de två år som byprojektet varit igång har 266 kvinnor mellan 18 och 60 år ingått i självhjälpsgrupper och tränats i entreprenörskap, sparande och bokföring. Deltagarna får också tillgång till lån för att finansiera sin verksamhet. Samtliga i gruppen har startat eller utvecklat en verksamhet tack vare yrkesträningen. Idag kan alla läsa, skriva och räkna, de har kontroll över sin inkomst och barnen kan gå i skolan. Projektet har resulterat i 202 nya jobb.

Det hälsofrämjande arbetet har bland annat bidragit till att mobilisera vaccinering mot covid-19 och barnen har fått skydd mot polio. Många av byns invånare är mjölkbönder och nyvunna kunskaper om mjölkproduktion har förbättrat produktionen då de fått ökad kontrollen kring säsongsjukdomar hos boskap som exempelvis mul- och klövsjuka.

− Vi är så glada över att se den positiva effekten som Hand in Hands arbete gjort genom vårt byprojekt. Projektet har sträckt sig över en särskilt utmanande tid med pandemi, klimatkris och konflikter som drabbar de mest utsatta i samhället. Entreprenörer och småföretagare över hela världen har kämpat för sin överlevnad och det känns viktigt att kunna bidra till en ljusare framtid, säger Malin Nilsson.

Valli, 35 år drömmer om en egen bondgård med mjölkor.

Om samarbetet med Hand in Hand

BDO har varit partnerföretag till Hand in Hand sedan 2016. Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Fokus ligger på utbildning och entreprenörsträning i syfte att starta företag och skapa jobb. Nya möjligheter som förbättrar livsvillkoren för hela familjer som kan försörja sig själva och där barnen får gå i skola. Läs mer här.