Nöjdast kunder. 10 år i rad.

”Här har andra branscher mycket att lära.”

För tionde året i rad har BDO branschens nöjdaste kunder. Idag släpps resultatet i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdhetsundersökning för revisionsbranschen. Bäst ut kommer BDO. Närhet till kunden pekas ut som en avgörande parameter för nöjda kunder.

Särskilt bland företagskunder är den personliga relationen nyckeln till hög kundnöjdhet. Det är något som utmanar de senaste åren men årets utfall visar att här är revisionsbranschen generellt sett mycket bra.

— Det är med stor glädje jag tar emot det här resultatet. För oss på BDO handlar det om en genuin vilja att vara en trygg affärspartner. Att nära till hand med relevanta tjänster som kunderna efterfrågar, säger Malin Nilsson, vd för BDO i Sverige.

SKI mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är med svenska revisionsbyråer. Revisionsbranschen har en hög kundnöjdhet jämfört med många andra branscher. Årets branschsnitt ökar med 1,5 enheter till 72,4. BDO ökade mer än genomsnittet och hamnade överst i mätningen med indexet 77,0.

— Turbulensen i vår omvärld har varit påtaglig de senaste åren och vi ser att våra kunder uppskattar att vi har en djup förståelse för deras situation. För oss handlar det också väldigt mycket om att förutspå vad som väntar runt hörnet för att kunna vara den där trygga och kompetenta rådgivare, säger Malin Nilsson.

Enligt underökningen uppskattar revisionskunderna att deras revisionsbyrå är bra på att ge tydliga råd, kommer med förbättringsförslag och är engagerad i deras verksamhet. Johan Parmler, vd på SKI ser revisionsbranschen som ett föredöme.

— Den stora majoriteten av kunderna upplever att deras revisionsbyrå klarar av att täcka framtida behov av tjänster. Här har andra branscher mycket att lära, säger han.

Sedan förra året mäter SKI hur kunderna upplever byråernas hållbarhetsarbete och hur det påverkar nöjdhet och lojalitet. Här ser man ett tydligt samband mellan kundernas omdömen kring hållbarhet och kundnöjdhet. Revisionsbranschen får ett godkänt betyg jämfört med andra branscher. Resultaten varierar stort mellan enskilda bolag och kundsegment, men bäst hållbarhetsindex noteras för BDO, Mazars och PwC. Branschen behöver lyfta sitt eget hållbarhetsarbete visar undersökningen.

— På BDO har vi under året byggt upp en helt ny grupp som jobbar strategiskt med att inkorporera hållbarhet i våra kunders övergripande affärsstrategi. Genom de uppdrag som bidrar till att långsiktigt hållbara affärsmodeller, men vi ska också bli bättre på att visa på de framsteg vi gör själva inom BDO, säger Malin Nilsson.


Fakta: Svenskt Kvalitetsindex undersökning
Svenskt Kvalitetsindex mäter hur nöjda köpare av revisionstjänster är av svenska revisionsbyråer. Indexet bygger på intervjuer med kunder. Högsta möjliga värde i indexet är 100, det lägsta är 0. Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund. SKI har gjort mätningen varje år sedan 2007. Årets mätning genomfördes under april 2022 och bygger på 1 916 intervjuer.

Läs mer om studierna på SKI:s hemsida här.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Vänligen fyll i följande formulär för att komma åt nedladdningen.