Kan vi räkna med morgondagens rådgivare

Kan vi räkna med morgondagens rådgivare

Som ledare inom rådgivningsbranschen har jag funderat mycket på hur morgondagens rådgivare kommer att se ut. Hur viktig är vår roll när nästan allt finns en googling bort och med en allt mer utvecklad AI som löser arbetsuppgifterna? Vad kommer att efterfrågas och hur kommer rådgivaren att vara?

Jag ser tre tydliga trender som kommer att påverka vårt arbete i framtiden. Tre aspekter som är viktiga för att vi ska hålla oss relevanta.

  1. Driva den digitala resan
  2. Erbjud specialistkompetens
  3. Högt engagemang

Digital mognad

Digitaliseringen handlar i mångt och mycket om att framtidssäkra hållbara affärsmodeller. Den digitala mognaden spelar stor roll för ett företags framtida position på marknaden. Våra kunders digitala resa är också vår digitala resa – det går hand i hand.

När många standardiserade uppgifter digitaliseras och automatiseras så försvinner monotona och standardiserade arbetsuppgifter. Teknikutvecklingen går framåt i en rasande fart inom de flesta områden och revisions- och redovisningsbranschen är inget undantag. Det ska vara enkelt att driva företag och mer tid kan då läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter både för företagaren och rådgivaren. Framtidens rådgivare behöver förstå och ta hjälp av tekniken för att kunna bidra med relevanta insikter. Teknik i all ära, men det finns sådant som tekniken inte kan ersätta – erfarenheter och värdet i mänskliga relationer. 

Specialist eller generalist?

Specialistkunskapen då? Ordet specialist säger ju i sig själv att det inte ensam går att täcka upp för hela kundens behov. Morgondagens rådgivare är en lagspelare som kompletterar sin egen kompetens med andras. Som utgår från kundens behov och tillsammans i ett team arbetar för att nå det bästa resultatet. Generalister är också nödvändiga. De som har förmågan att i detaljerna identifiera de övergripande frågorna och hitta breda möjligheter. Att erbjuda specialisering och spetskompetens handlar i grunden om lagarbetet!

Engagemang och värdegrund som vägvisare

Men det finns något som är svårare att ta på men som i allra högsta grad är en affärs kritisk fråga. Det handlar om motivation, drivkraft och värderingar. Vi ser att företag som har en stark värdegrund och företagskultur som står för sunda och hållbara värden är högintressanta såväl på arbetsmarknaden som i valet av leverantör. I vår bransch är det avgörande med rätt människor – som agerar som morgondagens rådgivare. Medarbetare som står för etiskt affärsmässiga värderingar och som har ett genuint intresse av att hjälpa kunden på deras utvecklingsresa. Att ha rätt kompetens och hänga med digitalt är en förutsättning, men ett genuint engagemang är det som är avgörande. Vem vill inte ha en rådgivare som verkligen bryr sig om sin kund och deras verksamhet på riktigt?

Råd som förverkligar drömmar

Inom BDO utgår vi från vårt WHY – vår drivkraft och motivation – People helping people achieve their dreams när vi utvecklar vår verksamhet och rollen som rådgivare. Vi har ett högt engagemang i och drivs av att hjälpa våra kunder att utvecklas och nå framgång. BDO är ett kunskapsföretag och genom att vara nyfiken och lyhörd erbjuda BDO:s samlade kompetens vinner vi kunderna i framtiden. Alla kan inte göra allt men tillsammans kan vi göra väldigt mycket. 

Vårt WHY innebär också ett samhällsengagemang, att vi verkar för ett hållbart näringsliv och att vi kan erbjuda ett team som kan fånga många perspektiv och stärka tilliten för en sund tillväxt.

Självklart är de här områdena inte nya, redan idag är det viktigt att dra nytta av tekniken, att erbjuda specialistkompetens och ha ett starkt engagemang kring kunden. Men för företagare krävs ofta fullt fokus för att driva en framåtriktad affär och samtidigt blir omvärlden allt mer komplex. Det är en utmaning och att ha bra rådgivare omkring sig är en framgångsfaktor för företagande idag men också i hög grad imorgon. 
Så svaret jag ger mig själv är att det finns plats både för tekniken och människan i framtiden och att rådgivaren, som verkligen bryr sig, behövs mer än någonsin.