Inget reseavdrag införs nästa år meddelar regeringen

I den budgetproposition som regeringen presenterade den 8 november 2022 så föreslår man att reseavdraget ska vara kvar i sin nuvarande form. Den tidigare beslutade avståndsmodellen om skattelättnad för arbetsresor kommer därmed inte införas vid årsskiftet.

I den budgetproposition som regeringen presenterade den 8 november 2022 så föreslår man att reseavdraget ska vara kvar i sin nuvarande form. Den tidigare beslutade avståndsmodellen om skattelättnad för arbetsresor kommer därmed inte införas vid årsskiftet.

Schablonbeloppen för arbetsresor och tjänsteresor höjs 2023

Schablonbeloppet som man får göra avdrag för vid arbets-, tjänste- och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kronor per mil till 25 kronor per mil enligt förslaget från 1 januari 2023.

Schablonbeloppet som man får göra avdrag för drivmedel vid arbets-, tjänste- och hemresor med förmånsbil höjs till 12 kronor per mil oavsett drivmedel, med undantag för förmånsbilar som drivs helt på el. Där ska avdraget ligga kvar på nuvarande nivå som är 9,50 kronor per mil.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att en arbetspendlare med egen bil och som har fyra mil till jobbet kan räkna med en årlig skattelättnad på cirka 4.700 kronor mer jämfört med det nya system som skulle ha gällt nästa år.

Nyhet om uppgift kring arbetsplats

Även om reseavdraget föreslås vara kvar i sin nuvarande form så är en nyhet att arbetsgivaren ska lämna uppgifter om den anställdes arbetsplats i arbetsgivardeklarationsens individuppgift från 1 januari 2023. Med arbetsplats är den anställdes tjänsteställe – den plats där den anställde genomför den största delen av sitt arbete.

Har ni frågor eller funderingar kring det stärkta avdraget får ni gärna kontakta oss.

 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.