Hur har den globala M&A-världen påverkats av covid-19?