Höjd ersättning och skattelättnader för resor med förmånsbil

Reser du mycket med bil i tjänsten? Det här är vad som gäller för dig med förmånsbil.

 

Om du behöver använda egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare erbjuda dig en förmånsbil. Använder du även bilen privat kommer du att beskattas för den förmånen. Hur mycket skatt du betalar för din förmånsbil beräknas fram av Skatteverket och beror på förmånsvärdet för den bil du har valt.

Reser du över 3 000 mil per år i tjänsten reduceras förmånsvärdet med 25 procent. Det kan vara lämpligt att uppskatta resandet redan i början av ett år får att på så sätt få rätt förmånsvärde. Du får då ett lägre förmånsvärde som är själva underlaget för skatteavdraget och företaget i sin tur betalar lägre sociala avgifter.

Betalar du själv för drivmedlet är det viktigt att föra en körjournal över dina tjänstemil och vad du kört privat. Från och med 1 januari 2023 sker en höjning av den skattefria milersättningen för resor i tjänsten med förmånsbil. Ersättningen för diesel, bensin och övriga drivmedel höjs till 12 kr per mil från tidigare 6,50 kr respektive 9,50 kr per mil. Har du en ren elbil som förmånsbil ligger ersättningen kvar på 9,50 kr per mil.

Betalar företaget för drivmedlet uppstår en drivmedelsförmån för det du kört privat. Kan du inte visa hur mycket du kört i tjänsten förmånsbeskattas du för hela drivmedelsbeloppet. Det är därför viktigt att föra en körjournal.

Äger du ditt företag och kör bil i tjänsten? Då kan det vara lämpligt att se över ditt löneunderlag och göra ett nettolöneavdrag för förmånen. När du beräknar lönekravet enligt 3:12-reglerna får nämligen endast bruttolön räknas med och inte själva bilförmånen. Ett bruttolönetillägg höjer löneunderlaget samtidigt som du sänker förmånsvärdet via nettolöneavdrag. I slutändan blir det ingen skillnad för skatt och sociala avgifter.

Vill du veta mer om vilka olika möjligheter som finns för dig som reser med bil i tjänsten och vad som är bäst för dig och företaget, välkommen att ta kontakt med oss för mer information.

 

Avsnitt 1 – Jerndal tipsar

Jerndal tipsar i tid och otid. Men vi lovar, det här är något som du som reser med förmånsbil inte vill missa.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.