Högar av papperskvitton ett minne blott?

Äntligen händer det som många väntat på så länge. Nu får vi snart möjlighet att spara räkenskapsmaterialet digitalt istället för, som idag, i ursprungligt format.
Regeringen har lagt fram ett förslag om att avskaffa kravet på att räkenskapsinformation måste sparas i original. Dagens regelverk innebär att alla kvitton måste bevaras i sin originalform under drygt tre år. Med Regeringens förslag kan papperskvitton som läses in och sparas digitalt kasseras på en gång. De nya reglerna föreslås börja gälla redan från den 1 juli 2024 och det är inte en dag för tidigt.

Vi som byrå strävar hela tiden efter en modern och effektiv arbetsprocess för oss och våra kunder och genom detta kan vi nu ta flera kliv framåt i det arbetet. Digitala flöden innebär även högre kvalitet. Att inte längre behöva spara exempelvis utläggskvitton och fakturor i pappersformat när de blivit en digital kopia, förenklar arbetet för alla enormt mycket.

Jag minns när en kollega i Norge bjöd på lunch för många år sedan, fotade kvittot och knycklade ihop det och skrockade, så här kan ni inte göra i Sverige.

Nej idag kan vi inte det men snart…

Vi sparar inte bara tid utan det handlar också om att spara pengar, stora administrativa kostnader för många företag, för att inte tala om miljöaspekten. Att minska miljöpåverkan genom smarta digitala flöden är helt rätt i tiden.

Nu tycker jag vi alla ska hålla tummarna för att ett klokt och modernt beslut fattas i mars 

/Ulrika Scheffer

Ulrika Scheffer


Ulrika Scheffer leder BDO:s utvecklingsarbete inom redovisning i Mälardalen. BDO arbetar för att bygga en relationsnära och modern lösning som hanterar hela eller delar av våra kunders ekonomifunktion. Många ekonomiavdelningar möter nya krav på effektivitet och kostnadsbesparingar när ny teknik och högre förväntningar från kunder kliver in på arenan. Vi vill att våra kunder ska kunna ägna sin tid åt sin kärnverksamhet, det de gillar bäst, och att vi kan hjälpa till med det vi gillar bäst − tillsammans blir vi ett bra team.

Engagerad affärspartner med rätt expertis

Vi vill göra det enkelt och tryggt att driva företag – vänd dig till våra auktoriserade redovisningskonsulter för professionell rådgivning