Hälsa, sanitet och ökad inkomst – samarbetet med Hand in Hand fortsätter

Som partnerföretag till Hand in Hand finansierar vi ett av deras byprogram i Indien och kan därmed förbättra livsvillkoren för en hel by. Nu har vi kommit 18 månader in i projektet. Ta del av utvecklingen för byn och två av entreprenörerna Padamavathi och Valli.

Behovet ser olika ut för varje by. I BDO:s byprojekt som bedrivs i Poraiyur, några mil söder om mångmiljonstaden Chennai, har fokus legat på hälsa och sanitet. En läkarmottagning har upprättats för byns invånare och ett stort antal barn har avmaskats och individuell rådgivning har erbjudits för ungdomar, mödrar och blivande mammor. Vi kan glädjande konstatera att färre barn lider av undernäring. Järn och folsyratabletter och information om näring och sanitet har förbättrat den sköra hälsosituationen i byn.

Inkomsterna i byn har ökat

Genom att bilda självhjälpsgrupper och tillhandahålla förmånliga mikrolån börjar allt fler kvinnor ta sig upp ur fattigdom och bilda sig en egen identitet. För många kvinnor har självhjälpsprogrammet bidragit till hopp, värdighet och valmöjlighet. Vi återbesöker Padamavathi och Valli, två kvinnor som vi fick bekanta oss för ett halvår sedan.

Ökat sin inkomst med 40%

Padmavathi som etablerat en hönsfarm har utökat sin verksamhet och har sett en ökad efterfrågan på kycklingar i de närliggande städerna och byarna. För att öka lönsamheten i hennes verksamhet har hon höjt försäljningspriset och ändrar det ständigt beroende på efterfrågan för att kunna driva vidare företaget på ett hållbart sätt. Hennes inkomst har ökat med nära 40 procent sedan vi träffade henne senast för sex månader sedan.


Valli with her cows

Valli, är en aktiv medlem i en av självhjälpsgrupperna. En av hennes mjölkkor har fått en kalv vilket nu ger henne en ökad mjölkproduktion. Tre liter mer mjölk om dagen till en något högre summa ger henne 390 kr mer om dagen, ca 30 procent mer än för ett halvår sedan. För framtiden planerar hon att sälja kalven och på så sätt öka sina intäkter.

Vi följer utvecklingen i byn med stort intresse. Genom att stödja kvinnliga entreprenörer i Indien förbättras livsvillkoren för hela familjer. Vi är stolta över att vara en del av det arbetet då företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen och går helt i linje med BDO:s globala drivkraft och motivation – People helping people acheive their dreams. 


Nyfiken på mer?

Är du intersserad av att veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och CSR? Kul! Då kan du läsa mer här:

BDO:S HÅLLBARHETSSTRATEGI

BDO & HAND IN HAND

BDO & WINGS

 


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.