Håll koll på lönen i semestertider

Sommar och ledighet börjar närma sig och det är hög tid att börja se över alla anställdas semesterförmåner.

Ett semesterår enligt semesterlagen är tiden från den 1 april till den 31 mars påföljande år. Ett intjänat år enligt semesterlagen är motsvarande tid närmast före ett semesterår. Semesterlagen visar vilka semesterförmåner man har som anställd. Vi ska titta lite närmare på tre viktiga begrepp; semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterledighet

Semesterlagen säger att alla anställda har rätt till 25 dagars semesterledighet per semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret är det fem semesterdagar som gäller. Finns det kollektivavtal eller individuella avtal så kan man ha bättre villkor än vad semesterlagen säger. Däremot kan man aldrig avtala om sämre villkor. För att ha rätt till 25 dagars semesterledighet under semesteråret med semesterlön behöver man ha varit anställd ett helt intjänat år. Förmånen att vara ledig går inte hand i hand med rätten till semesterlön. Har den anställde inte tjänat in någon semester har hen normalt rätt att vara semesterledig med obetald semester eller så kan man avtala om förmånen förskottsemester. 

Semesterlön och semestertillägg

I semesterlagen finns det två regler att följa gällande semesterlön och semestertillägg. Det är sammalöneregeln och procentregeln.

Sammalöneregeln innebär månadslön och semestertillägg enligt lag. Det är 0,43 procent av den ordinarie månadslönen för varje intjänad semesterdag. Grundtanken är att man som anställd får semestertillägg för varje intjänad semesterdag. Arbetsgivaren ska betala ut semestertillägget i samband med semesterledigheten. 

Nedan är ett exempel på sammalöneregeln

Maja har 25 000 kr i månadslön. Semestertillägget blir i detta fall 0,0043 x 25 000 = 107,50 kr per betald semesterdag. Under juli tar Maja ut 15 betalda semesterdagar. Hennes julilön beräknas då på följande sätt: 

Månadslön: 25 000 kr 
Semestertillägg (15 x 107,50): 1 612 kr 
Summa lön: 26 612 kr

Procentregeln innebär 12 procent av semesterlönegrundande lön under det intjänade året. Denna regel är ett bra alternativ om man har tidsbegränsade avtal, provisionslön eller tjänst med varierande sysselsättningsgrad under det intjänade året. Du har dock rätt att använda procentregeln för alla anställda oavsett löneform.

Nedan är ett exempel på procentregeln

Olle har under sitt första anställningsår (intjänat år) fått 68 000 kr i lön. Hans semesterlön blir 12 procent x 68 000 kr = 8 160 kr för det semesterår som följer efter det intjänande året. Olles semesterlön ska fördelas på antal betalda semesterdagar som han har rätt till.

Det är bra att känna till att det finns många kollektivavtal som ger högre semesterlön både gällande sammalönereglen och procentregeln.

Semesterersättning

När en anställd slutar ska arbetsgivaren betala ut semesterersättning senast en månad efter anställningen är avslutad. Man kan även betala ut semesterersättning vid varje löneutbetalning till anställda som har en anställning som pågår högst tre månader.

Semesterlagen och hur frånvaro hanteras under det intjänade året

I semesterlagen finner vi svar och stöd på hur man hanterar om någon varit frånvarande under sitt intjänande år gällande semester. Det finns semesterlönegrundande frånvaro och frånvaro som ej är semesterlönegrundande.

Vanlig frånvaro som är semesterlönegrundande är sjukfrånvaro, vård av barn och föräldraledighet. Vi kikar här lite närmare på dessa tre frånvaroorsaker.

Sjukfrånvaro

1 april 2010 uppdaterades semesterlagen med att man har 180 dagar semestergrundande frånvarodagar under insjuknandeåret och ytterligare 180 nästkommande år.

Föräldraledighet

Här har man 120 dagar som är semesterlönegrundande och för de föräldrar som är ensamstående gäller 180 dagar.

Vård av barn

För vardera föräldern är 120 dagar semesterlönegrundande och för ensamstående förälder är det 180 dagar per barn under 12 år per intjänande år (16 år om barnet har till exempel funktionsnedsättning).

Frånvaro som ej är semesterlönegrundande är till exempel tjänstledighet eller frånvaro som överstiger antalet dagar enligt de tre frånvaroorsakerna vi beskriver ovan.


Ovanstående fakta ges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning. Informationen kan inte åberopas för att täcka specifika situationer och BDO ansvarar inte för de åtgärder som vidtas eller inte vidtas baserad endast på informationen lämnad ovan. För att få professionell rådgivning avseende särskilda omständigheter och specifika situationer, vänligen kontakta någon av BDO:s lönespecialister.
 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.