Full fart framåt för BDO − nya affärsområdeschefer

Full fart framåt för BDO − nya affärsområdeschefer

Med nya affärsområdeschefer på plats, alla med stort fokus på att utveckla affären och ta sig an framtidsfrågor som teknikutveckling och talangförsörjning, är bågen spänd för framfart och uppgång.


Helene Andersson Viberg är ansvarig över BDO:s största affärsområde revision. Hon tillträdde i sin nya roll under våren och tog över efter Niclas Nordström som nu går in i en roll mer fokuserad på digitalisering och teknikutveckling.

— På BDO drivs vi av att jobba tillsammans och utvecklas med våra kunder. Vi får ofta höra att vi är en omtyckt samarbetspartner.

BDO har sedan 2013 haft branschens nöjdaste kunder i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga mätningar. Enligt undersökningen är det ett kvitto på att BDO har hög kompetens och på djupet engagerar sig i sina kunders utmaningar och proaktivt ser möjligheter.

— Vår roll som revisorer är att bidra till att upprätthålla förtroendet mellan aktörer i näringslivet och samtidigt ge ett mervärde till våra kunder. Vi vill uppfattas som en modern affärspartner och arbetsgivare och jag brinner för frågor kring talangförsörjning och hur vi kan attrahera nya medarbetare, fortsätter hon.

Maria Hyckenberg och Maja Myrberg tar över som affärsområdeschefer från och med 1 september i år och Claes Nordebäck tar samma datum över som affärsområdesansvarig för rådgivning i region Öst.


Maria Hyckenberg
 leder affärsområdet skatt. Hon är skatterådgivare med 18 års erfarenhet av att arbeta med nationella och internationella skattefrågor och kommer direkt från en roll som kontorschef för BDO:s kontor i Jönköping. Hennes breda och mångåriga erfarenhet inom professionell skatterådgivning är värdefull för byråns utveckling inom skatteområdet.

— Skatteavdelningen på BDO växer i hög takt och vi har många av branschens främsta specialister hos oss. Vi har ett nära samarbete med våra över 100 000 kollegor internationellt, vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder både lokalt och globalt.

Hon ser fram emot att forma och utveckla BDO:s skatteavdelning för att ligga i framkant på marknaden vad gäller specialistkompetens i bolagets kundsegment.

— Skatt är numera en alltmer strategisk och viktig fråga för många små- och medelstora företag där BDO:s skatteavdelning är och ska fortsätta vara ett naturligt förstahandsval i alla skattefrågor, säger Maria Hyckenberg.

Claes Nordebäck
Claes Nordebäck har drivit BDO:s Corporate Finance-avdelningen i över ett decennium. Nu tar han klivet till att bli affärsområdesansvarig region Öst för rådgivningsenheten där Corporate Finance är en del tillsammans med hållbarhet, Risk Advisory och avancerad redovisning.

— Vi ska fortsätta vår tillväxtresa genom att vässa vårt erbjudande av relevanta tjänster mot våra prioriterade kundsegment. Inom rådgivning kommer vi att fokusera på tillväxt genom att rekrytera inom våra olika specialist- och expertområden, fortsätta utveckla vårt varumärke inom identifierade områden samt etablera långsiktiga kundrelationer.


Maja Myrberg har arbetat nära affärsområdet Företagsservice i sin roll som affärsutvecklare på BDO under många år. Det är ett affärsområde som har haft och kommer att ha ett tydligt fokus på digitalisering, moderna arbetssätt och systemutveckling. Nu tar hon över som affärsområdeschef.

— En bra kundupplevelse är anledningen till att vi driver på utvecklingen av företags digitalisering och framväxten av en effektiv ekonomifunktion. Vi erbjuder heltäckande ekonomitjänster med målet att skapa utrymme för att förverkliga våra kunders drömmar. Vi tror starkt på att bakom varje framgångsrikt företag finns en effektiv ekonomifunktion. Genom att styra mot ekonomiska måltal, analyser och rådgivning gör vi allt för att hjälpa våra kunder att växa och skapa en trygghet i deras beslutsprocess samtidigt som vi är ett stöd i den löpande redovisningen och lönehanteringen, säger Maja Myrberg.