Framgångsrika bolag får med ekonomiadministrationen i förflyttningen

Alla företag vill vara framgångsrika. Men med framgång kommer tillväxt, fler medarbetare och kanske expansion till nya marknader och länder. Inom handeln har vi också sett hur teknikutvecklingen har medfört stora möjligheter och förändringar. Många handelsaktörer kombinerar traditionell butiks- och e-handel samt verkar mer och mer internationellt. 

Med farten i expansionen kan det vara svårt för den egna ekonomiadministrationen att hänga med. Nationella och internationella regelverk kring exempelvis skatt, redovisning, tull och hantering av persondata ändras i löpande. Företagets rutiner behöver då anpassas i takt med att nya och befintliga marknaders legala krav förändras. 

Helhetslösning för dig som jobbar med handel

BDO har kunskap och erfarenhet av att hjälpa bolag inom handel med en helhetslösning för att säkerhetsställa efterlevnad av nuvarande och framtida operativa ock legala krav. Vi har en etablerad specialistgrupp som hjälper framgångsrika e-handelsbolag med de utmaningar bolagen ställs inför, vid och under en nationell och internationell expansion. Vårt team bemannas med specialistkompetens inom skatt, mervärdeskatt, distansförsäljning, tull, redovisning, systemstöd, redovisning och GDPR.

Känner du igen dig i den här beskrivningen?

 • Vi har utmaningar med att hålla oss uppdaterade inom respektive marknads befintliga och nya regelverk
 • Vi har utmaningar med att transparent kunna åskådliggöra efterlevnad av regelverk i vårt affärssystem
 • Vi har svårt att överblicka skatte- och tullkonsekvenser vid försäljning i nya länder

Då kan vi hjälpa er!

 • Med att genomföra en genomlysning av företagets situation och nuvarande efterlevnad av regler kring skatt, tull och redovisning.
 • Ta fram en behovsanalys av nödvändiga förändringar
 • Utbilda er personal så de kan regelverken
 • Ta fram metod och tillvägagångssätt för en transparent redovisning och uppsättning i ert affärssystem kopplat till redovisning, tull och skatt

Vårt team får nya rutiner på plats, kontrollerar och säkerhetsställer att ditt bolag:

 1. Följer legala krav inom skatt, tull och redovisning
 2. Får ut rätt information i ert affärssystem
 3. Att administrationen ligger i fas med er fortsatta expansion
 4. Har kontroll över intäkten för såld vara vid försäljning i olika länder
 5. Vid en revison tydligt kan visa att regelverk för skatt, tull och mervärdeskatt efterlevs
 6. Har korrekt utformning av fakturor
 7. Hanterar persondata enligt GDPR

 

Behöver ni hjälp med att säkerställa hur er företag lever upp till nuvarande och framtida krav? Tveka inte att ta kontakt med oss på BDO!

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.