Förändringar i tillståndet för Samlad garanti

Den 17 April sker en förändring i dagens garantihantering kopplat till tillståndet för Samlad garanti.

Tidigare har kontrollen av tillåtna belopp skett manuellt av Tullverket, men nu införs istället en elektronisk kontroll med start den 1 April.

Avräkning av det tillåtna referensbeloppet i ert tillstånd för Samlad garanti kommer att ske i samband med varans övergång till fri omsättning. Det innebär att när tulldeklarationen upprättas i samband med er import, så kommer importdeklarationer att stoppas om det fastställda referensbeloppet inte räcker till.

För att undvika att en importdeklaration stoppas är det viktigt att ni säkerställer att det tillåtna referensbeloppet räcker till för kommande importer. Vi rekommenderar er därför att införa regelbundna kontroller för att säkerställa att ni har en rimlig nivå på referensbeloppet samt planera i god tid för eventuella förändringar i era importflöden.

Om en importdeklaration stoppas på grund av att det inte finns tillräckligt med garanti finns det olika sätt att frigöra importen enligt nedan:

  • Öka referensbeloppet genom att begära en ändring av ert nuvarande tillstånd för Samlad garanti.
  • Kontakta ett tullombud som tar på sig betalningsansvaret för er räkning.
  • Betala en tullräkning som inte är betald.
  • Ställ en individuell garanti vid en klareringsexpedition vid gränsen.
  • Dela upp deklarationen och delförtulla de varuposter som garantin räcker till på en deklaration och resterande varuposter på en annan deklaration när referensbeloppet har korrigerats.

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.