Fem nya partners hos BDO

Fem nya partners hos BDO

Sedan den 1 september 2022 har rådgivnings- och revisionsbyrån BDO i Sverige fem nya partners. En rådgivare inom avancerad redovisning, en skatterådgivare och tre revisorer. De har alla ett tydligt kundfokus och speglar bredden kompetenser som finns inom bolaget som strävar efter att vara den där trygga affärspartnern som svenska företag behöver under hela deras utvecklingsresa.

Katarina Edholm Lindgren är redovisningsspecialist och jobbar framför allt med noterade och finansiella företag. Hon leder gruppen Avancerad redovisning som är specialister på svenska redovisningsstandarder och på att utforma finansiella rapporter. Miya Dyme är skatterådgivare inom Global Employer Services och skattechef för region öst. Patrik Nilsson, Sara Königslehner och Beata Lihammar är auktoriserade revisorer. Patrik driver den digitala utvecklingen inom affärsområdet framåt och Sara har under året varit affärsområdesansvarig för revision i den östra regionen. Beata är ny på BDO med gedigen erfarenhet av SME-segmentet framförallt med fokus på tillväxtföretag.

— Vi har i år haft branschens nöjdaste kunder tio år i rad och det beror på att vi har en kompetens som vår målgrupp efterfrågar men också på hur vi levererar våra tjänster. Våra nya partners har alla ett stort kundfokus och bidrar till att driva BDO:s utveckling, säger Pether Römbo, ordförande i Delägarberedningen.

Totalt har nu BDO i Sverige 68 partners. Andelen kvinnor i partnergruppen är idag 28 procent och en jämställd partnergrupp är en fråga byrån jobbar aktivt och strukturerat med. För byråns fortsatta tillväxt är det viktigt att partnergruppen speglar verksamhetens bredd och att den innefattar människor med olika bakgrund och erfarenhet.