Fantastiska medarbetare med engagemang och spetskompetens bär BDO

Nu släpps BDO:s års- och hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019/2020. Olof Andersson, styrelseordförande i BDO och vd Malin Nilsson tittar tillbaka på det speciella år vi har bakom oss och BDO:s framtid. 

Vad tar ni med er från förra året?

Olof: Det har varit ett annorlunda år där omställningsförmågan hos alla våra medarbetare har imponerat. De har verkligen gjort sitt yttersta för att möta kunder och anpassa sig till nya arbetssätt. Kunderna har behövt vår kompetens ännu mer nu, i de osäkra tider vi befinner oss i.

Vi summerade den vision som vi jobbat med under fem år och det finns mycket därifrån som vi tar med oss. Vi har haft nöjdast kunder i branschen genomgående under hela visionsperioden. Vi överträffade vårt omsättningsmål och vi har utvecklat vår digitala kompetens, investerat i verktyg och medarbetare inför framtiden.

Hur har BDO påverkats av pandemin?

Malin: Inom BDO har vi dragit många lärdomar under den här perioden. Är det något som pandemin fört med sig så är det att vi vet att vi kan förändra beteenden och attityder snabbt. Den digitala utvecklingen och förändringstakten hos oss på BDO har aldrig varit så snabb som i samband med visionsperiodens sista månader då coronapandemin tog ett grepp om vårt samhälle. Vi ställde snabbt om efter kundernas behov och till nya former av digital samverkan och har utvecklat många nya arbetssätt som vi ser är mer hållbara och som vi kommer att fortsätta med.

Som rådgivnings- och revisionsbyrå och affärspartner har BDO ett viktigt uppdrag i samhället. Hur ser ni på det?

Olof: Ett av BDO:s viktigaste uppdrag är att arbeta för ett hållbart näringsliv som präglas av hög affärsetik och sund konkurrens. Vi vill bidra till ett hållbart företagande genom att skapa möjligheter för våra kunder att driva sina affärer och i sin tur påverka sina kunder att göra hållbara val.

Vi engagerar oss i ideella projekt med koppling till entreprenörskap, jämställdhet och utbildning, både på hemmaplan och ute i världen. Ett exempel är vårt samarbete med Hand in Hand som är otroligt givande för oss att följa eftersom Hand in Hand bekämpar fattigdom genom företagande och entreprenörskap. Under pandemin har vi gjort skillnad för många företag och det känns extra angeläget att kunna hjälpa de hårdast drabbade.

Malin, du är en aktiv talesperson och debattör för jämställdhetsfrågan och ingår i WomEngage advisory board och WizWomen. Nyligen medverkade du i en rapport om kvinnors företagande.  Kan du berätta om den?

Malin: Jag ser en stor potential i att få fler kvinnor att starta och driva företag. I Sverige har vi i många avseenden kommit långt i vårt jämställdhetsarbete men vi ligger i botten när det kommer till kvinnor som startar bolag inom EU. Var tredje företag i Sverige startas idag av en kvinna. Med ett jämställt och inkluderande företagsklimat får vi svenskt näringsliv att blomstra.

Vi missar en hel del samhällsnyttiga uppslag genom att inte fånga upp kvinnors företagsidéer. Det vill vi inom BDO bidra till att förändra eftersom vi brinner för företagande och entreprenörskap.

Kort, vad händer den närmaste tiden?

Olof: Vi utvecklar både våra erbjudanden och kommunikation utifrån vår nya vision It’s time for BDO to lead. Det är ett viktigt steg framåt på en ambitiös resa. Vi vill vara våra kunders bästa affärspartner för att de ska nå sina drömmar och mål.

Det arbete som vi nu inlett har som mål att tydligare positionera BDO på marknaden. Vi vill att fler ska känna till BDO, vad vi står för och vilka vi är – att vi med spetskompetens och engagemang står vid våra kunders sida i vått och torrt.

 

Ta del av BDO:s års- och hållbarhetsredovisning 2019/2020 i sin helhet.

LÄS MER

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.