European Property Tax Guide 2021

Fastigheter är sedan länge populära som långsiktiga investeringar och trenden är fortsatt ökande eftersom många familjer både letar efter investeringsmöjligheter utanför sitt hemland och vill köpa fastigheter på populära semesterplatser. Även den dramatiska förändringen med hemarbete under covid-19 pandemin förväntas leda till ökat utländskt fastighetsägande på lång sikt.

Funderar du på att köpa en fastighet i Europa i år?

Varje land har sin egen strategi för att reglera och beskatta utländska medborgares ägande av fastigheter; medan några tillämpar direkta rättsliga begränsningar väljer de flesta istället att beskatta utländska fastighetsägare i någon form.

Insyn och transparens i ägandet ökar också genom nationella fastighetsregister eller specifika register över verkligt huvudmannaskap när en ägarstruktur skapats för fastighetsinnehavet. Detta i kombination med införandet av den gemensamma rapporteringsstandarden (CRS) har kraftigt ökat mängden internationella kontrolluppgifter för ägare av bolag, fastigheter och bankkonton i många länder över hela världen. Regelverket CRS medför att  finansinstitut varje år informerar sina inhemska skattemyndigheter, i över 100 länder, om utländska ägarförhållanden avseende finansiella konton, som sedan delar denna information med skattemyndigheter i ägarens hemland. För den som investerar i en utländsk fastighet eller bolagsstruktur för fastighetsägande, och då troligen öppnar ett bankkonto i det land fastigheten är belägen,  är det viktigt att från början rapportera och deklarera innehaven korrekt till de berörda skattemyndigheterna.

Ta en titt på vår interaktiva karta som visar den nuvarande statusen för global skattetransparens.

Ladda ner vår guide

Att göra en fastighetsinvestering i ett annat land är ofta en komplex affär.  Som köpare är det viktigt att förstå de skattemässiga och rättsliga sammanhangen i landet för investeringen. Denna guide från BDO Private Client Services ger en sammanfattning av de juridiska reglerna och skattereglerna vid gränsöverskridande köp av fastighet i Europa, inklusive i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

LADDA NED

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.