Entreprenörsdrömmar mot alla odds

Entreprenörsdrömmar mot alla odds

Nu startar vi upp ett nytt byprojekt i Kenya. Sedan 2016 då vi inledde ett samarbete med Hand in Hand har vi bidragit till att över 300 småskaliga entreprenörer sett dagens ljus. Vi är stolta över att vara en del av det arbetet då företagande och entreprenörskap är något vi jobbar med dagligen.

Vårt nya byprojekt ligger i Kenya i en by som heter Ronge, 34 mil sydöst om Nairobi. Projektet pågår under 30 månader och arbetet bedrivs genom självhjälpsgrupper med tio till femton kvinnor som får utbildning inom entreprenörskap och yrkesträning.

En av fattigdomens huvudorsaker är bristen på jobb och försörjning – och det är främst här Hand in Hands insatser gör skillnad. Inget projekt är det andra likt då utgångspunkten är byn och invånarnas behov. I Ronge är levnadsstandarden låg med hög arbetslöshet (45 procent), nederbörden är oregelbunden så torka och matbrist är stora utmaningar liksom förstörelse av vilda djur. Jordbruket är outvecklat och många av invånarna saknar finansiellt stöd eller kunskap om affärsutveckling, bokföring och ekonomisk styrning.

Det är en by med många småskaliga bönder som odlar majs, bönor och fågeluppfödare. Målet är att skapa 228 nya jobb.

Christine, 47 år, skräddare och butiksägare

Det här är Christine, en av medlemmarna i projektet. Hon äger ett skrädderi och en butik och hoppas lära sig mer om sparande, företagsledning och bokföring. Hon har ett lager och en symaskin och hennes inkomst är 80 kr per månad – en inkomst som långt ifrån räcker till för att försörja en familj med tre barn.

Christine, en av medlemmarna i projektet

Fler bilder från byprojektet i Ronge

Hand in Hand

En av självhjälpsgrupperna som ska utveckla sin kunskap om att driva företag inom jordbruk och mjölkproduktion

 

Hand in Hand

Det här är teamet från Hand in Hand som jobbar med vårt byprojektet i Ronge, Kenya