Enklare hantering vid e-handel till privatpersoner i Norge

Enklare hantering vid e-handel till privatpersoner i Norge

Sedan den 1 april 2020 har Norge infört nya regler för försäljning genom e-handel till privatpersoner i Norge – VAT on e-commerce (VOEC). Reglerna innebär att företag med etablering utanför Norge kan sälja varor till privatpersoner i Norge på ett enklare sätt och utan att varorna beläggs med tull.

Nu slipper norska privatpersoner tullkostnader vid import från Sverige

När norska privatpersoner exempelvis ska importera kläder från Sverige medför detta ofta att varorna beläggs med tull i Norge på 10,7 procent. Dessutom ska kunden i flera fall betala både importmoms och administrativa kostnader för tullhanteringen.

Om varorna istället köps av en svensk verksamhet som är registrerat enligt de nya reglerna för VOEC kommer den norska kunden att slippa betala tull och kostnader för tullhantering. Importmoms på 25 procent ska betalas i Norge men detta görs av den svenska säljaren som lägger på norsk moms i samband med försäljning av varan. Den svenska säljaren betalar in momsen till den norska skattemyndigheten en gång per kvartal. 

Reglerna omfattar försäljning av varor upp till ett värde av 3 000 NOK per vara exklusive frakt och försäkring. En norsk privatperson kan därmed beställa flera varor i ett paket så länge vardera vara inte har ett värde över 3 000 NOK. Reglerna ställer särskilda krav på märkning av försändelserna. 

Reglerna för VOEC gäller de flesta varor som säljs via e-handel till privatpersoner. Varor som inte omfattas är försäljning av matvaror samt varor som är skattepliktiga för punktskatt. 

Reglerna gäller inte om e-handeln har en registrerad adress i Norge

Reglerna kan endast användas vid försäljning till privatpersoner i Norge (B2C). Reglerna är dock inte tillämpliga om en svensk säljare har en registrerad adress i Norge, om försäljningen sker genom en mellanhand eller om säljaren har verksamhet i Norge som medför att registrering måste ske, exempelvis en filial, så kallad NUF. 

Regelverket med registrering enligt VOEC är frivilligt att tillämpa men kan ge stora konkurrensfördelar vid försäljning på den norska marknaden. 

Beloppsgränsen på 350 NOK har tagits bort

Samtidigt som de nya reglerna om VOEC infördes har den tidigare beloppsgränsen på 350 NOK för tull- och momsfrihet vid import av varor till Norge tagits bort. Som huvudregel gäller därmed att tull och moms ska betalas även vid import till Norge av varor på ett värde lägre än 350 NOK.

Hör av dig om du har frågor om det nya regelverket så hjälper vi dig med din försäljning till Norge.