Digital mognad handlar om att våga skaka om

Coronapandemin är ett historiskt skeende som förändrat världen på så många sätt. Digitaliseringen har genomgått en revolution och den digitala vardag vi vant oss vid kommer sannolikt att vara det nya normala även efter pandemin. I en undersökning har BDO tagit pulsen på hur digitalt mogna svenska företag är.

– De som lyckas bäst är de företag som vågar tänka utanför de existerande ramarna och utvecklar sin affärsmodell, arbetssätt och teknik som en helhet, säger Jan von Zweigbergk, Head of Digital Services på BDO.

Den 11 mars 2020: WHO deklarerar att corona är en pandemi. Land efter land stänger ner och världen står lamslagen. Vad gör vi nu? Det är bara ett drygt ett år sedan, men innan känns som en helt annan tid. En tid då vi åkte tunnelbana till jobbet, lunchade med kollegor och tog en AW utan att fundera.

 

Många snabba på den digitala bollen

Människan har en fantastisk förmåga till anpassning och det gick förvånansvärt snabbt för många företag och organisationer att göra stora digitala förändringar - med hemmakontor, digitala möten och webbinarium. Man kan säga att digitaliseringen fick en chockskjuts framåt och ett helt nytt landskap ritades upp. Efter pandemin kommer vi därför att leva och tänka digitalt på ett helt annat sätt än innan.

 

Undersökning om digital mognad

Under våren 2021 genomförde BDO en studie där företag fått svara på frågor om hur de arbetar med digitalisering, vad som driver dem, hur de ser på nyttan och vilka svårigheter och möjligheter de upplever.

Företagen i studien hade egentligen bara en sak gemensamt, att de fanns i segmentet små och medelstora företag, ett segment som oftast hamnar i bakgrunden i andra undersökningar till förmån för de allra största företagen. BDO fokuserar på att serva små och medelstora bolag och det var därför naturligt för oss att fokusera på just det här segmentet.

 

De flesta företagen arbetar med digitalisering genom inkrementella förbättringar

Undersökningen visade att majoriteten av företagen ser digitaliseringen som ett komplement eller en förstärkning av den befintliga verksamheten, att man vidareutvecklar och bygger ut existerande koncept och affärsmodeller med en ny kanal eller ett effektivare processtöd. Men det är relativt få av deltagarna i studien som faktiskt ser digitaliseringen som något som transformerar hur de kommer serva sina kunder. Samtidigt ser vi att de företag som blivit verkligt framgångsrika använt digitaliseringen som en transformativ kraft för hela affären, från kunderbjudandet till arbetssätt till systemstöd.

 

Storleken på företag påverkade svaren

Det är intressant att se att det lite större segmentet i studien, bolagen som omsätter över 200 Mkr i större utsträckning fokuserar på kundupplevelsen och hur kunderna upplever värdet av produkten och tjänsten. Det mindre segmentet är mer fokuserade på att möta initiativ från konkurrenter och nya aktörer. En rotorsak till detta är sannolikt att de lite större bolagen är mer etablerade och i större grad driver utvecklingen inom sitt segment/marknad.

De olika storlekssegmenten har också olika prioriteringar, de mindre företagen uppgav att det viktigaste att uppnå med digitaliseringen är stärkt kontroll, ökad bruttomarginal och bättre cybersäkerhet. De problem de upplever är oftast svårigheter att få olika IT-system att kommunicera med varandra.

De större företagen är mer benägna att titta på hur omvärlden arbetar digitalt, gärna med fokus på standardiserade produktions- och leveransprocesser för att sänka kostnaderna. Men många upplever att företaget saknar relevant digital kompetens och att medarbetarna vill olika saker med digitaliseringen.

– I vår undersökning ser vi en stor skillnad i hur de olika storleksegmenten såg på den affärsmässiga rationalen bakom digitaliseringen, där de större bolagen fokuserar på att driva effektiviseringsvinster medan de mindre fokuserar på lönsamheten i själva produkten eller tjänsten, vilket visar att företagen är på lite olika platser i sin livscykel säger Jan von Zweigbergk.

 

Men ska man alltid lyssna på vad kunden tycker?

– Ja absolut! Det räcker inte längre med en genial tjänst eller produkt, säger Jan. Det är kundens helhetsupplevelse som är det viktiga. Vilket i sin tur bestäms av kundens samlade digitala upplevelser. Är kunden van vid att få pizza till dörren på 10 minuter och dessutom få ett mobilsamtal från pizzabudet kommer hen kräva att du kan leverera på motsvarande sätt. Även om dina produkter eller tjänster är mycket mer komplexa.

 

Digital själ

Jan von Zweigbergk är övertygad om att de företag som är morgondagens vinnare är de som vågar skaka om organisationen. – Digital mognad handlar inte längre om att köpa in ett affärssystem eller en e-handelsplattform. Du måste tänka, drömma och andas digital förändring. Betrakta digitaliseringen som en del av företagets själ, en skattkammare där du kan hitta nya affärsmodeller och marknader. Spotify och Skype är förstås fantastiska svenska förebilder. Förhoppningen är att det kan inspirera till fler stordåd, även i det mindre formatet. Som hur en PT kan göra sina digitala yogapass mer attraktiva.

 

Att förändras kan göra ont

Jan är medveten om att det inte är enkelt att transformera företaget på det här sättet. – Du kommer att möta motstånd och du kommer att få kämpa för att få ihop en startelva som är redo för ett helt nytt spel. Att förändras kan göra ont, men att inte göra det gör ännu mer ont i slutändan.

Hur framtidssäkrat är ditt företag?

Med en strategi och tydlig digitaliseringsagenda kan ert företag skapa sig en stark framtida position på marknaden. Ta del av vår studie ”Hur framtidssäkrat är ditt företag?” där vi delar med oss av våra smartaste tips för hur ert företag ska kunna lyckas på en allt mer digital marknad.

TILL STUDIEN


Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.