DAC7 – Ny rapporteringsskyldighet för digitala plattformar

Har du fått intäkter via digitala plattformar? Ny skyldighet för plattformsoperatörer att lämna uppgifter om sina användare till Skatteverket från och med den 1 januari 2023.

Det nya EU-direktivet DAC7 gäller från den 1 januari 2023 och innebär att digitala plattformsoperatörer är skyldiga att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om dig som användare och den intäkt du erhållit via plattformen. Detta påverkar dig som vid försäljning eller uthyrning använt dig av marknadsplatser som till exempel AirBnB, Blocket, Booking, Tradera och Uber. Regelverket kan även påverka dig som tjänar pengar som gamer, influencer eller liknande via digitala plattformar som till exempel Patreon och Twitch.

Bakgrund i EU rådets direktiv

Den nya regleringen tar avstamp i EU rådets direktiv (EU) 2021/514 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC7). DAC7 innebär att vissa plattformsföretag kommer behöva inhämta uppgifter om användare som nyttjar deras plattform till försäljning eller uthyrning. Operatörerna kommer att rapportera in uppgifter om användarnas intäkter till Skatteverket. Rapporteringsskyldigheten gäller oavsett var användaren av plattformen har sin skatterättsliga hemvist. Även ersättning i annat än pengar omfattas av rapporteringskravet. Syftet med det nya regelverket är att upptäcka olika typer av skattebedrägerier, skatteundandragande och skatteflykt.

Skyldighet att rapportera uppgifter till Skatteverket

Plattformsoperatörerna är skyldiga att rapportera in uppgifter till Skatteverket om individer som har nyttjat en plattform till försäljning vid mer än 30 tillfällen eller har tjänat mer än 2 000 EUR genom användningen under ett inkomstår. Avseende uthyrning av bostäder genom exempelvis AirBnB, Blocket och Booking ska varje uthyrning rapporteras till Skatteverket. Huruvida du behöver betala skatt för dessa intäkter beror på vad du har sålt eller hyrt ut samt till vilket belopp. Rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket kommer ske en gång per kalenderår och senast den 31 januari efter det aktuella inkomståret. Plattformsoperatörer kommer alltså att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för inkomståret 2023 senast den 31 januari 2024.

Syftet med kontrolluppgiftsinlämningen

Syftet med denna typ av kontrolluppgiftslämning är att uppgifterna ska kunna användas som underlag för skattekontroll av Skatteverket och för automatiskt informationsutbyte mellan EU-ländernas myndigheter. För dig som individ innebär regeländringen att intäkter du erhåller från digitala plattformar kommer att vara synliga för Skatteverket och tas upp i din inkomstdeklaration.

Har du fått intäkter via digitala plattformar och vill ha hjälp med att säkerställa att du betalar rätt skatt från början, kontakta gärna oss.