Bra förberedelser inför bokslutet

Bra förberedelser inför bokslutet

Årsskiftet närmar sig och för de flesta bolag som ska upprätta bokslut den 31 december finns det några saker att börja förbereda redan nu. Att ha ordning på sina underlag bidrar till en smidigare bokslutsprocess. Våra redovisnings- och lönekonsulter guidar dig.

 

Få överblick av era inventarier

Se över anläggningsregistret och kontrollera om alla bokförda inventarier finns kvar i bolaget. Är det någon inventarie som har sålts eller av annan anledning inte finns kvar i bolaget?

 

Ta ett grepp om ditt engagemang hos banken

Beställ engagemangsbesked hos banken. Engagemangsbeskedet ska vara daterat på bokslutsdagen men det går bra att beställa engagemangsbeskedet antingen före eller efter bokslutsdagen. Samla ihop årsbesked för fonder, värdepapper med mera där marknadsvärdet framgår.

 

Inventera varulager

Företag som har varulager ska inventera och bokföra lagervärdet enligt bokslutsdagen. Om inventering görs några dagar före eller efter bokslutsdagen, ta hänsyn till de transaktioner som eventuellt har skett mellan inventeringsdagen och bokslutsdagen för att säkerställa varulagrets värde på bokslutsdagen.

 

Få betalt från dina kunder

Kontrollera bolagets kundreskontra och se om det finns kundfakturor som är obetalda. Passa på att skicka påminnelse till kunder som inte har betalat. Finns det osäkra kundfordringar som du riskerar att inte få betalt för?

 

Finns innestående fordringar?

Säkerställ att leverantörer har återbetalat eventuella kreditfakturor. Ibland behöver leverantören kontaktas för att återbetalning ska ske.

 

Rätt lön för året

Se över att korrekt lön har tagits ut under året om du vill kunna använda lönebaserat utrymme vid beräkning av utdelning i bolaget. Om extra löneuttag behövs, ska utbetalning ske före årsskiftet.

Kanske är det aktuellt att göra en extra pensionsavsättning? Glöm heller inte att de anställdas friskvårdskvitton som hör till 2023 ska hanteras och utbetalas före årsskiftet.

Lycka till med förberedelserna inför det nya året. Undrar du över något är du alltid välkommen att höra av dig till oss på BDO!