Betalar ni rätt F-skatt?

Har ni sett över hur mycket preliminär skatt ert företag ska betala i år? Som företagsledare finns det mycket att vinna på att förstå företagets skatt och känna till vilka möjligheter som finns. Betalar ni till exempel för hög F-skatt kan ni skicka in en jämkningsansökan och få tillbaka pengarna tidigare. Har ni däremot betalat för lite preliminärskatt kan ni göra en extra inbetalning till skattekontot för att slippa kostnadsränta.

 

Det här är vad som gäller för F-skatt

Driver du företag eller har en ledande roll i ditt företag. Då kan det vara i ditt och företagets intresse att få en F-skattesedel för företaget vid ingången av året.

F-skatt (också kallad F-skattsedel) är preliminärskatt för företag. En F-skattsedel är ett bevis på att företaget betalar sina skatter och sociala avgifter till Skatteverket. Det innebär att företagets uppdragsgivare och kunder kan vara säkra att företaget sköter sina betalningar mot Skatteverket.

Alla företag som driver näringsverksamhet har möjlighet att få en F-skattsedel. Följande villkor ska vara uppfyllda för att den verksamhet som bedrivs ska ses som näringsverksamhet:

1. Det finns en självständighet mot uppdragsgivarna.

2. Det finns ett vinstsyfte i verksamheten som utövas.

3. Det finns en varaktighet i verksamheten.

Om ett företag innehar F-skattsedel visar detta att företaget är seriöst och att det sköter sina betalningar av skatter och sociala avgifter. Om företaget har F-skatt kan det:

  • Ange att det har F-skatt i offerter eller avtal mot kunder.
  • Ange "Godkänd för F-skatt" på fakturor.
  • Vid begäran kan företaget visa upp registerutdrag som ett godkännande för F-skatt

Tidigare har registerutdrag skickats ut av Skatteverket vid start av varje kalenderår. Nytt för i år är att inga intyg skickas ut per automatik, i stället behöver företrädare för företaget beställa ett registerutdrag som visar att det är godkänt för F-skatt. Detta kan vara bra att göra, då kunder eller leverantörer kan komma att begära detta intyg för att göra affärer.

 

Vill ni ha hjälp med att betala rätt skatt från början hjälper vi gärna till

Vill du veta mer om vilka olika möjligheter som finns för dig som företagare och vad som är bäst för dig och ditt företag är du mycket välkommen att ta kontakt med oss.

 

Avsnitt 2 – Jerndal tipsar

Jerndal tipsar i tid och otid. 

Registrera dig för att få senaste nytt från BDO

Please fill out the following form to access the download.