BDO uppmärksammar Internationella kvinnodagen 8 mars

BDO uppmärksammar Internationella kvinnodagen 8 mars

Hur är det att vara kvinna i arbetslivet och vilka är de bästa karriärtipsen? I samband med internationella kvinnodagen 2023 ställde vi frågan till några kvinnor i olika roller på BDO. Ta del av deras svar här. 


Malin Nilsson | VD

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?

Jag har ju varit väldigt länge inom BDO, faktiskt halva mitt liv, och anledningen till det är just att jag tycker att det hela tiden har funnits möjlighet att utvecklas och lära nya saker. Tidigt fick jag vid sidan av rollen som revisor prova på ledarskapsspåret vilket är något som jag brinner för.  

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?
När någon är modig och har ett speciellt engagemang för något så tycker jag att det är väldigt inspirerande. Linnea Ibrahimovic som delar med sig av sin resa mot en revisorsexamen, vilket kräver ett speciellt mod. Alla som nu blev auktoriserade revisorer inom BDO och som har lagt ned massor av tid och energi för att ta nästa steg i sin karriär. Våra nya affärsområdeschefer Helene Andersson och Maria Hyckenberg som kommer in med nya idéer och vill utveckla verksamheten. Kunden som jag just har träffat och som tror och satsar stenhårt på sin idé och som behöver vårt stöd. Det är bara några exempel bland många som är väldig inspirerande. Att vara både revisor och vd är krävande men väldigt roligt och framför allt handlar det om alla kunder och medarbetare som jag har förmånen att jobba med dagligen som ger så otroligt mycket energi tillbaka. Det är på grund av dem som jag har världens bästa jobb.

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?

När jag blev partner 2007 var jag ensam kvinna inom partnergruppen i Stockholm så självklart var det inte alltid lätt att vara i minoritet i en väldigt homogen grupp. På den tiden hade jag småbarn och det hände att jag fick frågor om var jag hade gjort av barnen när jag jobbade kväll. Jag svarade att barn faktiskt har pappor också 😊. Den typen av frågor skulle inte vara acceptabelt att ställa nu för tiden. Jag kunde också få frågor kring hur jag skulle få olika roller att gå ihop med småbarn, vilket inte mina manliga kollegor i samma situation fick. Men de allra flesta var väldigt stöttande och de jag jobbade närmast hade jag väldigt stor hjälp av på olika sätt. När jag precis hade blivit vd så hände det vid några tillfällen att besökare hälsade på min manliga kollega som stod bredvid i tron att det var vd:n. Han passade bättre in i mallen för hur en vd på revisionsbyrå skulle se ut, men det var mest komiskt.

Vilket är ditt bästa karriärtips?

Jag har tre karriärtips som jag vill ge:

  1. Hitta din motivation och drivkraft – då blir jobbet som roligast och det är då du är beredd att ge det där extra.
  2. Våga gå utanför din comfort zone – det är när du utmanar dig själv som du utvecklas - kanske genom att ta en ny roll eller driva en fråga du brinner för.
  3. Ta hjälp av andra – genom att teama upp med andra så kommer du både skapa fina relationer och bredda dina kunskaper. De bästa karriärerna skapas inte av den som själv kan mest utan av den som har bäst team omkring sig.

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?

Det är fortfarande så att det mesta av riskkapitalet i näringslivet går till män, en försvinnande liten del till kvinnor. Här tror jag att man missar många fina affärsmöjligheter så det tycker jag bör vara huvudfokus. När lönenivåer för kvinnor och män inom samma jobb samt ägandet inom bolag har blivit jämlikt, då har vi kommit långt. Än kan vi inte luta oss tillbaka.
 


Barbro Karlsson | Regionchef öst

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?

Jag har utvecklats otroligt mycket och har haft en fantastisk resa inom BDO. Jag började 2004 som revisorassistent och i dag är jag sedan två och ett halvt år tillbaka regionchef för region öst. Jag utvecklas fortfarande varje dag vilket är oerhört roligt.

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?

Mitt engagemang får jag av att få vara med och bidra till och se kollegor, våra kunder och BDO utvecklas. Jag inspireras av alla fantastiska medarbetare och vår stimulerande företagskultur som gör att jag tycker att det är härligt att gå till jobbet.

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?

Jag har varit i branschen länge och särskilt i början av min karriär kände jag att jag behövde bevisa mig mer än mina manliga kollegor. Att jag kom mer förberedd till möten och bedömdes utifrån vad jag presterat och inte på min potential i lika hög utsträckning. Men samtidigt har jag alltid haft chefer som trott på mig vilket gjort att jag ganska snabbt fick ledande positioner på BDO. Nu kan jag i högre grad vara med och påverka att mångfald och jämställdhet hamnar högt upp på agendan.  

Vilket är ditt bästa karriärtips?

Var tydlig med vad du drivs och motiveras av till din närmsta chef. BDO är ett företag där man har stora möjlighet att själv påverka sin framtid.

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?

Det är viktigt för den yngre generationen att det finns kvinnor på ledande positioner som förebilder och vi ser att antal kvinnor i ledningsgrupper och styrelser ökar. Inom BDO kan vi se att vi nu är 55 procent kvinnor i vår ledningsgrupp, en ökning med fem procent sedan föregående år och i styrelsen är vi som i fjol 33 procent, jämfört med 17 procent för två år sedan. Det är ett viktigt arbete inom näringslivet och även inom BDO som är viktigt att hålla i. 
 


 

Evelina Fredriksson | Senior Manager, Sustainability Audit and Advisory Services

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?

BDO är en fantastisk arbetsgivare. Här finns det en förståelse för hur viktigt det är med goda vanor för att kunna utvecklas. Det räcker inte med att testa något nytt då och då för att vi ska växa och ta steg framåt i karriären. Vi behöver alla få chansen att hitta nya lösningar och upprepa dem över tid. Det är så vi når en nivå där vi känner att vi behärskar något tillräckligt bra för att ha något stabilt att stå på när vi ska ta nästa steg. Som chef för hållbarhetsgruppen möter jag ständigt nya frågor från kunder och kollegor. Då är det viktigt att ha goda rutiner att luta sig mot och känna sig trygg med att vi har processer på plats för att ständigt leverera med kvalitet.

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?

Kundernas engagemang i de egna företagen och i hållbarhetsfrågorna är oerhört inspirerande för mig. När framgångsrika entreprenörer och ledare väljer att stanna upp och ställa de riktigt utmanande frågorna och reflektera över hur de ska skapa värde på sikt är det här jobbet oerhört meningsfullt. Jag är oändligt tacksam för kundernas förtroende och mina kollegors förmåga att förvalta det.

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?

Branschen är ny för mig och BDO har inte bjudit på annat än möjligheter. Jag upplever att kvinnor i både seniora och juniora roller lyfter fram varandras styrkor. På affärsområdet rådgivning där jag jobbar finns det fler män än kvinnor så chefer och partners är väldigt måna om att kvinnor ska känna sig välkomna och kunna göra karriär. Kollegorna delar gärna med sig av sina erfarenheter och kontakter. Samtidigt är de nyfikna på att lära sig mer om vad vi i hållbarhetsgruppen kan bidra med till kunderna.

Vilket är ditt bästa karriärtips?

Ta reda på vad som verkligen är dina styrkor och använd dem för att bidra till någonting större än dig själv. Då kommer du att uppleva att jobbet är meningsfullt.

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?

Sverige är det land i världen som har den tydligaste könssegregeringen på arbetsmarknaden. Offentlig sektor sysselsätter flest kvinnor och privat sektor anställer fler män. Det beror delvis på att vi betalar skatt individuellt. Det gör det lönsamt att en förälder jobbar deltid. När den ena föräldern är man och den andra kvinna är det vanligt att kvinnan jobbar deltid och det är offentlig sektor bättre på att hantera. Vidare har vi en lång och flexibel föräldraförsäkring. Offentlig sektor är organiserad på ett sätt som gör det möjligt för anställda att ta ut lång föräldraledighet. Eftersom kvinnor tar ut mer ledighet är det också lättare för dem att jobba i offentlig sektor. Det kan inget enskilt företag förändra. Däremot måste alla företag göra det som ligger inom deras kontroll för att kvinnors rättigheter ska respekteras. Jag tror också att många insatser som arbetsgivare inom näringslivet gör för att underlätta för föräldrar inte har önskad effekt. Flexibla tider riskerar till exempel att skapa sociala normer kring att hämta barn tidigt på förskolan och sedan jobba igen tiden när barnen sover. Jag tror inte att det är en hållbar lösning för alla.
 


Helene Andersson | Affärsområdeschef revision

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?
Hur mycket som helst! Som revisor har man en ständig utvecklingskurva och lär sig nya saker varje dag, antingen inom metodik eller teknik. Att jobba med olika kunder och i olika sammanhang internt gör att man utvecklas som person och det är kombinationen av båda som är så rolig och inspirerande. 

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?
Jag inspireras varje dag av medarbetare som kommer på nya lösningar eller idéer och gör det med ett stort engagemang. Mitt eget engagemang är nog en kombination av att gilla utmaningar och en stark övertygelse om att vi tillsammans kan skapa häftiga saker och ständigt utvecklas. 
Att ha väldigt roligt på jobbet och i livet är viktigt!

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?
Jag har kvinnliga förebilder som har skapat fina förutsättningar för min generation. Men sett till hela branschen så tycker jag fortfarande att det går för långsamt – vi har för få kvinnliga partners (sett till andelen kvinnor som faktiskt jobbar i branschen). 

Vilket är ditt bästa karriärtips?
Hitta en mentor/bollplank som du har förtroende för. Tro på dig själv och jobba hårt. 
Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?
Svår fråga. Det behövs strukturella åtgärder i samhället tillsammans med företagskulturer som premierar kompetens och förmåga utan att lägga in andra värderingar.
 


Linnéa Ibrahimovic | Revisor

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?
Jag började på BDO 2019, sedan dess har jag vuxit otroligt i min roll inom revision – jag har utmanats genom att arbeta med en mängd olika bolag samt blivit stärkt av att vara del av en stöttande organisation. 

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?
Jag motiveras av mina kunder och inspireras av att genomföra bra, effektiva revisioner som uppskattas både av kunderna och av mina kollegor.

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?
Jag har varit förskonad och aldrig upplevt hinder i min karriär på grund av mitt kön – men det kan också bero på att jag sökt mig till en organisation som jobbar hårt för inkludering och jämställdhet.

Vilket är ditt bästa karriärtips?
Var nyfiken och var dig själv så kommer du långt. 

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?
Näringslivet har blivit mycket mer jämställt de senaste åren och går i helt rätt riktning. Nästa tröskel anser jag snarare är mångfald i fråga om etnicitet och ursprung, där näringslivet har mycket jobb kvar för att inkludera flera grupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, och särskilt inom den bransch vi tillhör.
 


Maria Jonasson | Regionchef väst

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?

Jag har varit på BDO i nästan halva mitt liv så det är enormt mycket förstås, både jobbmässigt och privat.

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?

Jag är en väldigt social person. Så att ha ett jobb där jag möter så många roliga människor, både kunder och medarbetare, tycker jag är otroligt roligt och engagerande.

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?

Ja, massor! Skulle kunna fylla en hel bok tror jag. Men även om det fortfarande finns många utmaningar kvar har det verkligen blivit skillnad, framför allt de senaste åren. Tycker det är väldigt positivt att både branschen och BDO lyfter jämställdhet som en viktig fråga och det gör skillnad.

Vilket är ditt bästa karriärtips?

För min del har det varit väldigt bra att stanna kvar hos samma arbetsgivare, har under årens lopp provat på många olika roller och uppgifter som varit både utmanande och utvecklande och lett fram till den roll jag har idag. Så mitt karriärtips får bli att man inte alltid behöver byta arbetsgivare för att komma vidare i karriären, ibland kan det finnas stora möjligheter där man redan jobbar. Men man kan förstås inte sitta still och vänta, man måste göra sig synlig och hoppa på nya uppgifter när chansen ges.

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?

Det finns fortfarande väldigt många informella strukturer som behöver brytas upp. Och vi måste fortsätta lyfta jämställdhet som en viktig fråga för det kommer inte lösas av sig självt tyvärr.
 


Saga Palmgren | Revisor

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?
Jag började på BDO direkt efter min examen från Universitetet, så man skulle kunna säga att BDO har lärt mig allt jag kan om revision. Min förhoppning är att inom kort kunna skriva auktorisationsprovet och påbörja nästa steg i min karriär. 

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?
Jag har alltid haft ett inre driv och en passion att lära mig mer och utvecklas både i min yrkesroll och privat, både för att jag vill bidra med kvalitet och för att jag själv alltid har mått bra av det. En stor inspirationskälla är alla starka kvinnor omkring mig både inom organisationen och privat som genom sitt engagemang spränger gränser, men också visar att det är okej att misslyckas ibland!

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?
Nej, inte vad jag kan minnas. Och det kan jag nog bara tacka dom personer som trampat den stig jag går på före mig! 

Vilket är ditt bästa karriärtips?
Var nyfiken och sikta så högt som just du vill. Du har rätt att ha höga ambitioner och ett passionerat engagemang även som kvinna.

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?
Jag tror att det är viktigt att allt blir rätt redan när näringslivet attraherar och rekryterar talang, eller kanske redan ännu tidigare. Det sätter tonen för vad framtida arbetare väljer att utbilda sig till. Jag tycker också att det är viktigt att befordringar finns tillgängliga för alla och att de är rättvisa. Jag tror på att jämställdhet drivs av att vi ser förbi personen och istället tar fasta i egenskaper hos individen, men det kräver också en aktiv medvetenhet hos dom som sitter på beslutsfattande poster idag. 
 


Sandra Hvitman | Revisor

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?
På BDO har jag utvecklats mycket och getts möjligheten att utvecklas inom bland annat kvalitetsarbete inom affärsområdet revision, metodikfrågor samt ledarskap. 

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?
Jag engageras av att jobba nära kunderna för att hitta bra skräddarsydda lösningar. Jag drivs även av att vara en del i att utveckla framtidens revisorer, både i min roll som gruppchef men även som kollega och vän. 

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?
Jag tycker att utmaningarna var större när jag började i branschen 2007. Jag tycker att det har hänt mycket på de här åren jag har verkat inom revision och faktumet att en duktig revisor kan vara en kvinna känns självklart idag. 

Vilket är ditt bästa karriärtips?
Satsa på att skaffa en tillvaro som känns hållbar på lång sikt, träna på att delegera och prioritera och försök att lägga fokus på rätt saker (både i yrkeslivet och privat) som både är roliga och ger positiv energi. 

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?
Näringslivet har en viktig roll i jämställdhetsarbetet. Det är centralt att värdesätta olikheter för att skapa dynamiska grupper inom organisationer och därmed skapa en öppen företagskultur. Sannolikt är inte det viktigaste att könsfördelningen i alla situationer och grupperingar är 50/50 utan att fokus istället läggs på att bygga grupper utifrån ett mångfaldshetsperspektiv där olikheter gör gruppen och bidrar till framgång. 
 


Signe Gerebrink | Skattejurist

Hur har du utvecklats sedan du började på BDO?
Jag kom till BDO direkt efter mina studier så jag har i princip fått alla mina praktiska kunskaper härifrån när det kommer till rollen som skattejurist. Jag kastades in i uppdrag direkt och känner redan efter sex månader att jag verkligen har fått chansen att lära mig mycket om mycket. 

Vad får du ditt engagemang ifrån och vad inspireras du av?
Människor! Jobbmässigt drivs jag av att få jobba i en rolig och extremt duktig grupp där jag samtidigt får chansen att ha mycket kundkontakt. Till vardags inspireras jag alltid av mina nära och kära. 

Har du mött några utmaningar som kvinna i den här branschen?
Det gäller ju inte bara den här branschen, men jag tror att kvinnor generellt behöver bevisa mer innan de blir bemötta med samma respekt och tillit i jobbsammanhang som män.

Vilket är ditt bästa karriärtips?
Att ha så kul som möjligt, se till att omge sig med människor man trivs med och som vill en väl, och försöka hålla en bra balans till det man tycker om utanför jobbet.  

Vad tycker du behöver göras för ett mer jämställt näringsliv?
Massor, hela tiden. Jag önskar verkligen att det fanns ett enkelt svar på den här frågan! Men jag tror att alla kan bidra genom att försöka ha dessa frågor i åtanke så ofta som möjligt, att våga utmana gamla normer och våga ifrågasätta saker som skaver. Till exempel som att fråga sig om någon hade tänkt att det vore en lika bra idé att be män krama sig själva inför en kampanj och om de verkligen hade ställt upp på det. I övrigt tycker jag att man ska lyfta varandra så ofta som möjligt!
 


 

Vår globala rapport #Embrace Equity

Läs vår globala rapport som utforskar årets centrala tema, Embrace Equity , som illustrerar vad detta innebär i praktiken, via intervjuer med BDO-kvinnor runt om i världen, som delar med sig av sina erfarenheter och förklarar vad rättvisa betyder för dem.  

Läs mer här om BDO:s jämställdhetsarbete