BDO stärker upp kompetensen inom börsnoteringar − ny noteringsrevisor utnämnd av NASDAQ

BDO stärker upp kompetensen inom börsnoteringar − ny noteringsrevisor utnämnd av NASDAQ

NASDAQ har nyligen utsett Jörgen Lövgren på BDO till noteringsrevisor. Därmed kan BDO som en av sex revisionsbyråer erbjuda oberoende granskning inför börsnotering till svenska företag i alla branscher och storlekar. Jörgen Lövgren är en erfaren auktoriserad revisor och sedan några år tillbaka även styrelseordförande i BDO. Utnämningen är viktig för byråns engagemang för att möta och överträffa kundernas förväntningar i en dynamisk marknad.

Att noteras på börsen utgör en betydelsefull strategi för företag som strävar efter tillväxt och kapitalanskaffning. I processen spelar noteringsrevisorn en central roll, godkänd och utsedd av NASDAQ för att säkerställa överensstämmelse och tillförlitlighet. När ett företag planerar en börsnotering genomgår det en oberoende granskning för att bedöma dess lämplighet för notering och för att få bolagets aktier godkända för handel på börsen. Granskningen genomförs av en noteringsrevisor som utses av NASDAQ i samråd med börsens övervakning. När noteringskraven är uppfyllda anses bolaget vara börsfähigt.

Under hösten blev Jörgen Lövgren godkänd som en av sex noteringsrevisorer i Sverige. Jörgen har ett imponerande cv och lång bakgrund i branschen. Han har bland annat varit ledamot i styrelsen i branschorganisationen FAR, drivande i arbetet och utvecklingen av BDO:s interna riskarbete och är idag ordförande i BDO:s styrelse. Under de hela 40 år som Jörgen arbetat på BDO har han haft revisorsuppdrag i flera noterade och stora bolag.

Utnämningen är en viktig milstolpe för BDO.

− Att utföra noteringsgranskningar för företag som aspirerar på en notering på reglerad marknad är en betydande och ansvarsfull uppgift. Jag ser fram emot att kunna bidra till denna process och att upprätthålla marknadens integritet och trovärdighet. Genom min roll kan jag också bidra till att våra kunder är väl informerade om de krav och utmaningar som en noteringsprocess medför. För företag som siktar på en börsnotering är förberedelsearbetet av avgörande betydelse, säger Jörgen Lövgren.
Börsnotering

Vi förbereder ert bolag för börsen

En börsnotering, IPO (Initial Public Offering), är ett viktigt, strategiskt och omfattande beslut som också innefattar en krävande process. Med BDO som partner kan ni känna dig trygga i att er organisation uppfyller de höga och omfattande krav som ställs på noterade bolag. Vi hjälper er genom hela noteringsprocessen.
Läs merchevron_right