BDO finansiell rådgivare till Denckert Elinstallationer vid försäljningen till Hjo Installation

Säljarna Joakim Denckert, vd i Bolaget, och Fredrik Wallin, Entreprenadchef, i Denckert Elinstallationer, kommer att arbeta kvar i företaget i sin nuvarande roller. Ägarna återinvesterar även en del av köpeskillingen i koncernens holdingbolag, Hjo Installation Invest. Denckert Elinstallationer, grundat 1972, har under året vuxit till att bli en stark lokal elinstallatör i Stockholmsområdet och utför i synnerhet komplexa el-entreprenader inom såväl nybyggnation, renovering- och tillbyggnad. Kundkretsen utgörs främst av byggentreprenörer och fastighetsägare. Bolaget omsätter ca 65 miljoner kr och har uppvisat en stark tillväxt och lönsamhet de senaste åren.

– Jag har högt förtroende för BDO och stödet från rådgivarna i teamet var över förväntan. Vi hade ett bra samarbete genom hela processen, säger Joakim Denckert.

I försäljningsprocessen hade de hjälp av BDO:s transaktionsrådgivare där projektgruppen bestod av Claes Nordebäck, Johan Fransson och Christian Ekvall.

Om köparen

Hjo installation är en förvärvsdriven koncern med strategin att skapa en större installationskoncern genom att utveckla befintliga företag och växa genom en offensiv förvärvsagenda. Fokus ligger på att köpa upp lokala installationsföretag inom energioptimering, el, VS och ventilation. I dagsläget består Hjo Installation av ett 40-tal installationsföretag med gemensam omsättning på över 1,7 miljarder kr och en EBIT-marginal på drygt 11 procent.